Pilotin tulokset: C-hepatiitin hoito onnistuu korvaushoidon yhteydessä

C-hepatiitin pilottihoito tuki potilaiden korvaushoidon tavoitteita. Hoito motivoi omasta terveydestä huolehtimiseen, hoitoon sitoutumiseen ja kuntoutumiseen. Potilaat arvioivat hoidon jälkeen elämäntilanteensa hieman paremmaksi.

Julkaistu 31.01.2020 | Tutkimus
Jaa Artikkeli

A-klinikka Oy pilotoi C-hepatiitin hoitoa korvaushoitoa saaville potilailleen Espoossa ja Helsingissä vuonna 2018. Kolmen kuukauden hoidon laboratoriokokeet, lääkehoito ja psykososiaalinen tuki toteutettiin potilaiden omalla klinikalla. Hepatiittilääkkeen antaminen onnistui osana korvaushoitoa sujuvasti ilman merkittävää lisätyötä.
  
Pilottiin valittiin 20 potilasta laboratoriokokeiden perusteella. Oheiskäytöllä tai korvaushoidon muodolla ei ollut merkitystä. Poissulkevia tekijöitä olivat raskaus sekä vakava maksan tai munuaisten vajaatoiminta. Pilotin osallistujat vastasivat hyvin korvaushoitopotilaiden profiilia Suomessa.
    
Kokonaisvaltainen hoito tehostaa potilaan kuntoutumista
  
19 potilasta päätti hoidon onnistuneesti. Vain yhdellä potilaalla todettiin aktiivinen C-hepatiitti kolmen kuukauden jälkeen hoidon päättymisestä.
 
Kenelläkään oheiskäyttö ei lisääntynyt, kolmella se vähentyi merkittävästi ja kaksi kertoi lopettaneensa huumeiden käytön pistämällä hoidon aikana. Uusilla tablettilääkkeillä annettu hoito oli potilaiden mielestä helppoa. Haitallisia sivuvaikutuksia tai halua hoidon keskeyttämiseen ei ilmennyt.

Kenelläkään oheiskäyttö ei lisääntynyt, kolmella se vähentyi merkittävästi.

C-hepatiittihoito tuki potilaiden korvaushoidon tavoitteita. Hoito motivoi omasta terveydestä huolehtimiseen, hoitoon sitoutumiseen ja kuntoutumiseen. Potilaat arvioivat hoidon jälkeen elämäntilanteensa hieman paremmaksi. 
    
Päihdehoidossa ja matalan kynnyksen palveluissa tavoitetut tulee hoitaa
   
75 prosentilla huumeita pistämällä käyttävistä on C-hepatiitti. WHO:n ja eurooppalaisen hoitosuosituksen sekä Suomen C-hepatiittistrategian mukaisesti huumeidenkäyttäjät tulisi hoitaa viiveettä. Iso osa hepatiittihoitoa tarvitsevista henkilöistä tavoitetaan päihdeklinikoilla tai matalan kynnyksen palveluissa.
  
Jotta korvaushoitopotilaat voidaan hoitaa pilottimallin mukaisesti, kustannusten korvaamisesta tulee sopia alueellisesti eri toimijoiden kesken. Lääkehoidon ja laboratorioanalytiikan lisäksi yksiköllä täytyy olla riittävät resurssit antaa potilasohjausta ennen hoitoa, sen aikana ja sen jälkeen.
     
Lisätietoa
 
Ylilääkäri Margareeta Häkkinen, margareeta.hakkinen(at)a-klinikka.fi, A-klinikka Oy
  
Tourunen, J., Häkkinen, M., Pitkänen, T. & Simojoki, K.: Pilot Project for the Treatment of Chronic Hepatitis C with Direct-Acting Antivirals among Patients Receiving Opioid Agonist Therapy in Finland. A-klinikkasäätiön raporttisarja 67/2019.

Muokattu viimeksi 03.02.2020.