PÄIVYT: Rahoitusleikkaus toteutuessaan katastrofaalinen

Seuraukset sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituksen leikkaamisesta kolmanneksella olisivat toteutuessaan katastrofaalisia, toteaa Päihdetoimijoiden valtakunnallinen yhteistyöverkosto PÄIVYT kannanotossaan.

Kolmanneksen leikkausta on esittänyt valtiovarainministeriö budjettiesityksessään.

”Sanomattakin on selvää, että toteutuessaan tämän mittaluokan leikkaukset olisivat seurauksiltaan katastrofaalisia järjestöjen työn kohderyhmille eli heikoimmassa asemassa oleville ihmisille. Julkiset palvelut saisivat kantaakseen massiivisen lisäkuorman, mistä selviämiseen niillä ei ole eikä tule olemaan resursseja”, todetaan PÄIVYTin kannanotossa.

PÄIVYTissä arvioidaan, että kolmanneksen leikkaus rahoituksessa olisi todellista synkempi. On esitetty arvioita, että pitkäjänteisen työn turvaavan perusrahoituksen kokonaisuuteen kohdistuisi lopulta pahimmillaan jopa 50 prosentin leikkuri. 

Vertais- ja vapaaehtoistoiminta on yhteiskunnalle edullista.

Järjestötoiminnot ja -palvelut tavoittavat ihmisiä, joilla on monenlaisia vaikeuksia. Koronakevään aikana 21:n päihde-, mielenterveys- ja vertaistukijärjestön yhteistyönä toteutetussa selvityksessä kävi ilmi, että eristäytyminen, muuttunut tilanne ja kuormituksen kasaantuminen olivat lisänneet toimintakyvyn vaikeuksia erityisesti ihmisillä, joilla oli jo ennestään fyysiseen tai psyykkiseen terveyteen tai päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia. 

Vastaajat esittivät tärkeänä toiveena kasvokkaisia kohtaamisia verkkotyön rinnalla. Järjestötoimintojen jatkumista toivottiin kriisitilanteissakin.

Julkisen ja kolmannen sektorin tuottamien palvelujen lisäksi yhteinen toiminta ja toisten samassa tilanteessa olevien kohtaaminen ja vertaistuki ovat tärkeitä tukimuotoja. 

”Vertais- ja vapaaehtoistoiminta on yhteiskunnalle edullista, sillä toiminnan kulut ovat vähäisiä”, PÄIVYT huomauttaa.

Fasilitointia ja koordinointia tarvitaan, jotta vertais- ja vapaaehtoistoiminta niveltyisi vaikuttavaksi osaksi palvelu- ja toipumispolkuja ja paikkaisi palvelujärjestelmän aukkoja. Vertais- ja vapaaehtoistyö ei korvaa ammatillista työtä, vaan se pitää jalkauttaa ja juurruttaa osaksi palvelu- ja kuntoutusprosesseja. 

Nyt olisi oikea aika hyödyntää järjestöjen kehittämiä tukimalleja.

Koronaepidemian aiheuttama poikkeustila on lisännyt syrjäytymistä, syrjäytymisen vaaraa ja huonosti voimista. Myös itsemurhayritysten ja itsemurhien määrä on kasvanut. 

”Nyt olisi oikea aika hyödyntää järjestöjen kehittämiä tukimalleja sekä tukea niiden soveltamista sen sijaan, että sote-järjestöjen rahoitusta leikataan”, PÄIVYT vetoaa.

”Väärässä paikassa säästäminen tulee yhteiskunnalle kalliiksi. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituksesta ei tule koronatilanteessa säästää, vaan Veikkauksen tuoton alenema on kompensoitava budjettiriihessä täysimääräisesti sote-järjestöille”, PÄIVYT vaatii. Se esittää arpajaisveron väliaikaista alentamista mahdollisena käytännön toimena. 

Lisätietoja: 

PÄIVYTin puheenjohtaja Liisa Kallio, Stery ry, liisa.kallio(at)evipro.fi, puh. 040 7017 898 

PÄIVYTin työvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Suojasalmi, Sovatek-säätiö sr, jussi.suojasalmi(at)sovatek.fi, puh. 050 5456 863 

www.paivyt.fi 

Päihdetoimijoiden valtakunnallisen yhteistyöverkoston PÄIVYTin tavoitteena on muun muassa edistää päihdetyön toimintaedellytyksiä, päihteistä kärsivien ja heidän läheistensä oikeuksia, palvelujen ja tuen saamista sekä päihdealalla toimivien tahojen vuorovaikutusta ja yhteistyötä.

Muokattu viimeksi 30.09.2020.

Tiimi-lehti

Tilaa Tiimi-lehti kotiin tai työpaikalle!

Auta meitä saamaan päihdetyölle mahdollisimman paljon näkyvyyttä. Tilausmaksu on vain 25 euroa vuodessa, ja sillä saat painetun lehden suoraan kotiisi tai työpaikallesi viisi kertaa vuodessa.

Ovatko osoite- tai laskutustietosi muuttuneet? Päivitä tietosi tästä

Tilaa Tiimi-lehti