Pääkirjoitus: Puhuminen on kultaa

Alkoholinkäytön arkipäiväistyminen näkyy myös ikääntyneiden elämässä. Eläkkeelle jääminen muuttaa arjen sisältöä ja rutiineja ja alkoholinkäyttö saattaa muuttua päivittäiseksi huomaamatta, aamulla kun ei tarvitse lähteä töihin. Leskeksi jäänyt voi lievittää yksinäisyyttä lasillisella tai parilla.

Tuoreen suomalaistutkimuksen mukaan eläkkeelle jäämisen jälkeen naiset lisäsivät alkoholin käyttökertoja ja miehet juodun alkoholin määrää.

Ikääntyneellä saattaa olla säännöllinen lääkitys, mikä sopii huonosti yhteen alkoholin kanssa. Tieto riskikulutuksen rajoista sekä lääkkeiden ja alkoholin yhteisvaikutuksista on usein ohutta.

Päihdetyön erityisosaamista pitäisi olla jokaisessa kotihoidon tiimissä.

KOTIPALVELUN TYÖNTEKIJÄT kohtaavat ikääntyneiden haitallista alkoholin käyttöä päivittäin. Asian puheeksi ottaminen koetaan hankalaksi eikä siitä oikein kukaan ota vastuuta. Päihteidenkäytön puheeksi ottamiseen liittyy jostain syystä edelleen ajatus siitä, että kajotaan yksityisasiaan.

Puheeksi ottaminen onkin hankalaa, jos ei ole tietoa, mitä sitten tehdään. Puuttumattomuuden inhimillinen hinta on kova, kun päihdeongelma pahenee ja ikääntyneen toimintakyvyn heikkeneminen nopeutuu. Tästä puolestaan seuraa, että yhä varhaisemmassa vaiheessa tarvitaan yhä raskaampi ja kalliimpi paletti palveluja.

PÄIHDEHUOLTOLAKI KATTAA kaikki ikäryhmät ja määrittää, että palveluja on tarjottava kunnassa esiintyvän tarpeen mukaan ja apua on oltava helposti saatavilla. Ikääntyneiden voi olla vaikea hakea apua alkoholiongelmiin liittyvän häpeän ja stigman tai yksinkertaisesti tiedonpuutteen takia.

Kotipalvelu on jalkautuva palvelu, jota on kehitettävä niin, että työntekijöillä on riittävä tietotaito ottaa päihteidenkäyttö puheeksi ja tukea asiakkaitaan sekä mahdollisuus ohjata heitä erityispalveluihin. Jo tieto siitä, että työntekijä tietää, keneltä saa tukea ja neuvoja, helpottaa puheeksiottoa. Jokaisessa kotihoidon tiimissä pitäisi olla työntekijöiden ydinjoukko, jolla on päihdetyön erityisosaamista.

ELÄKKEELLE JÄÄMINEN on elämän taitekohta, jossa tarvitaan uudenlaista tapaa toteuttaa ehkäisevää päihdetyötä. Esimerkiksi lyhyet asiaa konkretisoivat videot tulisivat tarpeeseen. Ikäneuvolat toimivat luontevasti myöhäisemmässä vaiheessa tässä työssä.

Jokaisen ammattilaisen velvollisuus on ottaa haitallinen alkoholinkäyttö puheeksi. Sen välttäminen viestii, ettei asia ole tärkeä. Koskaan emme voi tietää, mikä on hyvä hetki toisella ihmisellä ottaa tietoa vastaan.

Arja Ruisniemi

Arja Ruisniemi toimii lehtorina Satakunnan ammattikorkeakoulussa ja on aiemmin työskennellyt päihdetyössä muun muassa päihdekuntoutuslaitoksen johtajana.

Pääkirjoitus on julkaistu Tiimi-lehdessä 3/2019.

Muokattu viimeksi 28.01.2020.