Pääkirjoitus: Päihdestrategia voisi kaventaa terveyseroja

Antti Rinteen hallitus on päättänyt ohjelmassaan vähentää riippuvuuksia, päivittää päihdestrategian ja jatkaa määrätietoista työtä alkoholinkulutuksen vähentämiseksi. Alkoholiveron maltillista korottamista luvataan jatkaa ja huumehoidon tehokkuutta parantaa ja käytön haittoja vähentää laatimalla poikkihallinnollinen valtioneuvoston periaatepäätös huumausainepolitiikasta. Myös rahapelihaittoja luvataan ehkäistä.

KIRJAUS ON TÄRKEÄ. Kesän aikana Viro ja Latvia ajautuivat alkoholiveron alentamiskilpaan, joka saattaa vaikuttaa myös Suomen alkoholimarkkinoihin. Tästä huolestuneena valtiovarainministeriö on esittänyt, että ensi vuodeksi sovitusta maltillisesta alkoholiveron kiristyksestä luovuttaisiin.

Huumehoidon saatavuudessa on Suomessa paljon toivomisen varaa.

Tämä ei ole välttämättä järkevää. Vaikka Suomi kiristi verotusta useita kertoja vuosina 2007–2017, alkoholin matkustajatuonti vähentyi viidenneksellä, suurin piirtein saman verran kuin alkoholin kokonaiskulutus samana ajanjaksona.

SÄÄNTELYLLÄ ON SIIS MERKITYSTÄ, mutta alkoholinkulutukseen vaikuttavat myös muut asiat kuin hinta. Nuorten kiinnostus alkoholin ja huumeiden päihdekäyttöön on viime vuosikymmeninä vähentynyt todella paljon. Ilmiö on kansainvälinen, mutta meillä muutos on ollut erityisen suuri. Huumeiden – erityisesti kannabiksen – kokeilu ja käyttö on jatkanut kasvuaan, mutta alaikäisten käyttö ei ole yleistynyt.

ikuisissa positiivinen muutos ei näy. Kritisoitu alkoholilain uudistus päätti alenevan trendin, ja vaikka kulutus on kasvanut odotettua maltillisemmin, veronkorotuksista ei ole syytä luopua.

MUTTA MITÄ TEHDÄ niiden päihteiden aiheuttamille haitoille, joiden käyttöä eivät ohjaa sen enempää politiikka kuin markkinatkaan? Huumehoidon tehokkuutta voidaan yrittää parantaa, mutta tärkeämpää olisi parantaa hoidon saatavuutta.

Kansainvälisesti huumehoidon laatu kestää vertailun, mutta avun saatavuudessa on paljon toivomisen varaa.

Uusi päihdestrategia on haastava tehtävä, koska vaikka ylätason tavoitteista vallitsisi suurin piirtein yksimielisyys, keinoista ei. Tiedämme, että päihteiden saatavuutta kannattaa rajoittaa, mutta emme ole valmiita käyttämään uusia keinoja, jos se edellyttää, että joudumme edes osittain luopumaan vanhoista.

Nyt tulisi määritellä ainakin ne yhteiskunnalliset ongelmat tai ilmiöt, joihin voi vaikuttaa poliittisin päätöksin. Voisi ajatella, että sellaisia ovat lisääntyneet huumekuolemat ja päihdekuolemien kasaantuminen alimpiin sosioekonomisiin ryhmiin. Jos näiden ratkomisessa edetään, hallituksen komitea on kokouskahvinsa ansainnut.

Olavi Kaukonen

Olavi Kaukonen on A-klinikkasäätiön toimitusjohtaja.

Pääkirjoitus on julkaistu Tiimi-lehdessä 4/2019.

Muokattu viimeksi 28.01.2020.