Opioidikorvaushoidon kehittämiseen osallistunut Kaisa: ”Kuntoutumiseni tuli kaikille yllätyksenä”

Sadat opioidikorvaushoidossa olevat ihmiset kehittivät OK-hankkeessa osallisuutta lisääviä toimintamalleja tasavertaisina ammattilaisten kanssa. Osallistujat saivat rytmiä ja rakennetta elämään ja myös vastuunotto omasta elämästä lisääntyi.

”OK-hankkeella on ollut elämässäni iso merkitys, jota en osannut edes kuvitella, kun lähdin mukaan. Pitkästä aikaa minulla on haaveita tulevaisuuden suhteen. Menen niitä kohti hitaasti, mutta varmasti”, kertoo hankkeeseen osallistunut 37-vuotias hankekehittäjä Kaisa.

”Opioidikorvaushoidossa olevat ihmiset haluavat osallistua yhteiseen toimintaan ja vaikuttamiseen yhteiskunnassa. Siihen pitää vain antaa aidosti mahdollisuus”, sanoo neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Opioidikorvaushoidossa olevat ihmiset kehittivät OK-hankkeessa osallisuutta tasavertaisina ammattilaisten kanssa.

Kehittämiseen osallistui kaikkiaan satoja korvaushoidossa olevia ihmisiä. Moni heistä ei ollut tätä ennen kiinnittynyt yhteiskuntaan.

Osallistumismahdollisuuksia tulisikin tukea yhdenvertaisesti. Erityisesti tulee tukea niitä, joille yhteiskuntaan osallistuminen ei ole helppoa. Mikään taho ei kuitenkaan voi vahvistaa osallisuutta yksin, vaan mukaan tarvitaan sote- ja te-palvelujen järjestäjiä ja tuottajia, järjestöjä ja yrityksiä.

Osallistuminen toi elämään rakennetta

Osallistujat saivat rytmiä ja rakennetta elämään. He kokivat voivansa vaikuttaa hoitojärjestelmään ja korvaushoitoon liittyvän stigman vähentämiseen. Vastuunotto omasta elämästä lisääntyi, mikä näkyi itsetunnon nousuna.

Osallistujilla oli mahdollisuus kouluttautua kokemusasiantuntijoiksi. Koulutuksen läpi käyneet kertoivat koulutuksen lisänneen heidän toimintakykyään. Osallistuminen auttoi näin myös kuntoutumisessa.

”Olen käynyt ison muutoksen läpi kaikin puolin, niin ulkoisesti kuin sisäisesti. Kuntoutumiseni tuli kaikille vähän yllätyksenä, että minä, toivoton tapaus, olen tässä ihan eri ihmisenä. Luottamus ja rehellisyys ovat auttaneet eteenpäin.

Olen voimaantunut, saanut toteuttaa itseäni ja päässyt vaikuttamaan asioihin”, jatkaa Kaisa.

Työntekijät nostivat yhdeksi hankkeen tärkeimmistä tuloksista onnistumisen kokemukset, jotka syntyivät vastuun antamisesta.

”Arvostusta ja luottamusta. Sitä jos ei oo, niin ei voi oikein mitään. Sit se luottamuskaan ei vaan laskeudu jostain, sitä pitää tehdä yhdessä. Ihan sama leivotaanko pullaa vai käydäänkö kahvilla.”

Hanke rakensi reittejä yhteiskuntaan edistämällä vertais- ja kokemusasiantuntijatoimintaa, yhteisöllisiä työmuotoja, työ- ja toimintavalmiuksien lisäämistä sekä opinto- ja työllistymispolkuja. Hyvät käytännöt jaetaan korvaushoidon parissa töitä tekevien ammattilaisten käyttöön.

Lisätietoa

Haastattelupyynnöt: Irina Köntti, hankepäällikkö, A-klinikkasäätiö, Opioidikorvaushoidossa olevien sosiaalisen osallisuuden vahvistamisen kehittämishanke (OK) 2016–2019, puh. 050 3087 838, irina.kontti(at)a-klinikka.fi
 
Tutkimushankkeesta: Teemu Kaskela, tutkija, A-klinikkasäätiö, puh. 050 4300 545, teemu.kaskela(at)a-klinikka.fi

OK-hanke
 
Hankkeessa olivat mukana A-klinikkasäätiö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy, Sovatek-säätiö, Tukikohta ry ja Kirkkopalvelut ry/Seurakuntaopisto. A-klinikkasäätiö vastasi hankkeen koordinoinnista. Kolmivuotisen hankkeen rahoitti Euroopan sosiaalirahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelma.
 
Hankkeen loppuraportti

Muokattu viimeksi 17.01.2020.

Tiimi-lehti

Tilaa Tiimi-lehti kotiin tai työpaikalle!

Auta meitä saamaan päihdetyölle mahdollisimman paljon näkyvyyttä. Tilausmaksu on vain 25 euroa vuodessa, ja sillä saat painetun lehden suoraan kotiisi tai työpaikallesi viisi kertaa vuodessa.

Ovatko osoite- tai laskutustietosi muuttuneet? Päivitä tietosi tästä

Tilaa Tiimi-lehti