Omaisen ristiriitaiset tunteet läheistä kohtaan vaikeuttavat omasta hyvinvoinnista huolehtimista

Julkaistu 04.11.2019 | Tutkimus
Jaa Artikkeli

Omaiset kokevat moninaisia tunteita mielenterveys- tai päihdeongelmaista läheistään kohtaan ja ne vaihtelevat läheisen elämäntilanteen ja sairauden vaiheen mukaan. Läheisen tilanne aiheuttaa hätää, surua, toivottomuutta ja pelkoa. Kaiken pohjana on kuitenkin rakkaus ja välittäminen.
      
Keskittyminen läheisen ongelmaan vaikeuttaa omaisen omasta hyvinvoinnista huolehtimista ja rajojen asettamista suhteessa läheiseen. Myös ristiriitaiset käsitykset mielenterveys- ja päihdeongelmien luonteesta vaikeuttavat suhdetta läheiseen.

Ongelmiin liittyvät häpeän ja syyllisyyden tunteet nostavat kynnystä hakea apua.

Tulokset selviävät Heli Ringbomin ja Sari Jurvansuun artikkelista. Kyselyyn vastasi 141 omaista, jotka hakivat apua päihde-ja mielenterveysjärjestöistä.
     
Läheistä koskevan huolen keskellä omaiset eivät välttämättä huomaa omaa kuormittumistaan sekä avun ja tuen tarpeitaan.

Omaisten kuormittumiseen tulisi puuttua palvelujärjestelmässä ennalta ehkäisevästi. Omaiset hakeutuvat avun piiriin usein vasta kun elämäntilanne ja oman hyvinvoinnin ongelmat ovat kärjistyneet.
 
Omaisten kokemaa tunnetaakkaa lisäsi kokemus siitä, ettei läheinen saa riittävää apua mielenterveys- ja päihdepalveluista.

Kattavat ja helposti saatavilla olevat mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat keskeisiä myös omaisten hyvinvoinnin tukemisen kannalta.
 
Ringbom, Heli & Jurvansuu, Sari (2019): Rakkautta, vihaa, pelkoa ja toivoa – mielenterveys- ja päihdeomaisten tunteet läheistään kohtaan. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 7/2019.

MIPA-tutkimusohjelma
 
Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma (MIPA 2.0) on A-klinikkasäätiön koordinoima ja STEA:n rahoittama 10 päihde- ja mielenterveysjärjestön, Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston sosiaalityön tutkinto-ohjelman yhteinen hanke.
 
Ohjelmassa tutkitaan päihde- ja mielenterveysomaisten hyvinvointia, järjestöjen tarjoamaa osallisuutta sekä ehkäisevän päihdetyön ja edistävän mielenterveystyön rajapintoja.

Lue lisää MIPAsta

Muokattu viimeksi 17.01.2020.

Tiimi-lehti

Tilaa Tiimi-lehti kotiin tai työpaikalle!

Auta meitä saamaan päihdetyölle mahdollisimman paljon näkyvyyttä. Tilausmaksu on vain 25 euroa vuodessa, ja sillä saat painetun lehden suoraan kotiisi tai työpaikallesi viisi kertaa vuodessa.

Ovatko osoite- tai laskutustietosi muuttuneet? Päivitä tietosi tästä

Tilaa Tiimi-lehti