Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

14.03.2022 | A-Blogi

Tarja Virolainen

Kun ylivoimainen tilanne ylittää ihmisen voimavarat, hän voi traumatisoitua – ja se on syytä muistaa myös päihdetyössä

Haittoja vähentävässä työssä kohdataan päivittäin ihmisiä, joilla traumaattinen tilanne on rikkonut pahasti turvallisuuden kokemuksen. Völjyssä pyrimme muistamaan tämän ja luomaan työyhteisöstä ja asiakaskohtaamisista turvallisia.

Ihmiset Euroopassa ovat saaneet järkyttävällä tavalla kokea, miltä tuntuu, kun pelätty tai uskomaton tapahtuu. Sodan mielensisäiset ja autenttiset kuvat vaikuttavat ajatuksissa, tunteissa ja kehossa. Vielä hetki sitten koettu turvallisuuden kokemus horjuu. 

Traumaattinen tapahtuma koskettaa kollektiivisesti jokaista meistä myös eri tavalla riippuen elämänhistoriastamme ja yksilöllisistä ominaisuuksistamme. 

Tämän keskellä saan kiinni niistä oloista, joita työssäni kohtaamani asiakkaat kuvaavat.

Pahinta on, jos turvallisuuden ja luottamuksen on rikkonut ihminen, jolta on oikeus odottaa turvaa ja suojelua.

Haittoja vähentävässä työssä kohdataan päivittäin ihmisiä, joiden turvallisuuden kokemuksen traumaattinen tilanne on rikkonut pahasti. Se on tapahtunut varhaisessa elämänvaiheessa tai myöhemmin oloissa, jossa ylivoimainen tilanne on ylittänyt ihmisen psyykkiset voimavarat. Pahinta on, jos turvallisuuden ja luottamuksen on rikkonut ihminen, jolta on oikeus odottaa turvaa ja suojelua.

On ymmärrettävää, että suojautuakseen vastaavilta kokemuksilta ihminen on varuillaan, tarkkailee, välttelee ja suojautuu tietoisesti tai tiedostamatta. Monet muista ihmisistä mitättömiltä tuntuvat tai huomaamatta jäävät asiat saattavat laukaista päälle kokemuksen tai takauman traumaattisesta tilanteesta. 

A-klinikkasäätiön Völjy-toiminta käynnistyi vuonna 2014. Völjy tarjoaa hajautetun asumisen tukea ja osallistavaa toimintaa huumeita käyttävien ihmisten parissa. 

Traumainformoidussa työotteessa keskeisin teema liittyy turvallisuuden kokemukseen.

Toiminnan alkumetreiltä lähtien asiakastyön ytimessä on ollut eri elämänvaiheissa koettujen traumojen huomioiminen kohtaamisissa. Teemasta on kerätty tietoa ja hankittu koulutusta ja työnohjausta. Muutamia vuosia sitten kohtasimme muita vastaavalla työotteella toimivia tahoja ja orientaatiolle löytyi sana ”traumainformoitu työote”.

Keskeisin teema työotteessa liittyy turvallisuuden kokemukseen. Asiakaspalautteessa kysymme: ”Kuinka turvalliseksi koet asioinnin Völjyssä?” Iloksemme olemme saaneet palautetta, jossa asiakkaat kuvaavat työntekijät ja asioinnin Völjyssä pääosin turvalliseksi.

Työkäytännöt eivät synny itsestään, vaan niitä on kehitettävä ja tarkasteltava yhdessä. Völjyssä pyrimme luomaan työyhteisöstä ja asiakaskohtaamisista turvallisia ja huomioimaan muiden muassa seuraavanlaisia asioita:

  • Mietimme työyhteisössä, mitkä seikat luovat minulle työntekijänä ja meille työyhteisönä turvallisuuden kokemusta.
  • Monet asiakkaat ovat joutuneet kokemaan traumaattisia tilanteita ja turvattomuutta pakon edessä – tilanteissa, joista ei ole ulospääsyä. Vaikka asioita on hoidettava, kohtaamisiin voi luoda väljyyttä ja välittömyyttä. Vapaaehtoisuus ja valinnan mahdollisuus ovat tärkeässä roolissa työssämme.
  • Jos työntekijä tai asiakas on erittäin hermostunut, kireä, ylivirittynyt tai väsähtänyt ja lamaannuksissa, voidaanko juoda kuppi kahvia, hengähtää hetkeksi tai tehdä jotain muuta maadoittavaa.
  • Luoko kohtaamispaikan tila turvallisuutta. Voiko asiakasta tavata tarvittaessa jossain muualla kuin työpisteessä. Onko helpompi puhua seisoen ja liikkuen kuin paikallaan istuen työntekijää vastapäätä. 
  • Kodeissa työntekijät ovat vieraina – kiitollisina kutsusta. Kenenkään kotia ei arvostella eikä ylenkatsota. Tarjotaan konkreettista apua ja läsnäoloa.
  • Do no harm – älä tee haittaa. Huolehditaan siitä, ettei kukaan uudelleen traumatisoidu palveluissamme.

Traumaattiset kokemukset haastavat perususkomuksemme ihmisen ja elämän hyvyyteen. Ollaan siis hyviä ja turvallisia toisillemme. 

Lue lisää Völjystä.

Lue lisää