Kuinka päihdepalvelujen tavoitteet toteutuvat?

Kuinka päihdepalveluiden tavoitteet toteutuvat nykypäivän Suomessa? A-klinikkasäätiön juhlavuoden seminaarissa 6.3. Helsingissä alan tutkijat pohtivat niiden vaikuttavuutta.

Kuluva vuosi on A-klinikkasäätiön 65. toimintavuosi, jota juhlimme työn, arvioinnin ja tiedon jakamisen merkeissä. A-klinikkasäätiön valtuuskunta järjestää oikeusministeriön kanssa 6.3. Helsingissä päihdehuollon vaikuttavuutta arvioivan maksuttoman seminaarin, jossa pääpaino on tutkijapuheenvuoroilla ja keskustelulla. 

”Päihdepalveluilla on kolme keskeistä tavoitetta: vähentää päihteiden käyttöä ja käytön halua, parantaa käyttäjän ja läheisten toimintakykyä ja hyvinvointia sekä ehkäistä haittoja. Päihdehoidon vaikuttavuuden arvioinnista puhutaan paljon, mutta aina ei ole selvää, mitä vaikuttavuudella tarkoitetaan, millaisilla kriteereillä sitä mitataan ja mitä osaa palveluketjusta tarkastellaan”, toteaa A-klinikkasäätiön vanhempi tutkija, dosentti Tuuli Pitkänen.

”Vaikuttavuuden arvioinnissa on tärkeää ottaa huomioon niin palveluprosessi kuin tavoitteiden toteutuminen. Vaikuttavuustietoa pitäisi hyödyntää entistä enemmän kokonaisia hoitopolkuja arvioitaessa”, hän jatkaa.

A-klinikkasäätiöllä on pitkät perinteet hoitotyön tekijöiden ja tutkijoiden yhteistyössä. Viime aikoina olemme panostaneet hoidon aikana syntyneen digitaalisen tiedon hyödyntämiseen vaikuttavuuden tutkimisessa. Työn ytimessä on ollut asiakaspalvelujärjestelmän suunnittelu juuri vaikuttavuuden näkökulmasta. 

Juhlaseminaarissa päihdepalveluiden toimivuutta tarkastelevat puheenvuoroissaan myös A-klinikkasäätiön toimitusjohtaja Olavi Kaukonen sekä dosentti Katja Kuusisto ja yliopisto-opettaja Eeva Ekqvist Tampereen yliopistosta.

Päihdehuollon vaikuttavuus -juhlaseminaari

Aika: pe 6.3. klo 13–16
Paikka: Oikeusministeriön Julkisuus-sali, Eteläesplanadi 10

Ohjelma

13–13.10 Seminaarin avaus
Valtuuskunnan puheenjohtaja, VTT, apulaisosastopäällikkö Aarne Kinnunen, oikeusministeriö

13.10–13.30 Johdanto: vaikuttavuustutkimus ja päihdekuntoutus. Toimitusjohtaja, VTT Olavi Kaukonen, A-klinikkasäätiö

13.30–14.15 Päihdehuollon toimivuus yleisten tekijöiden valossa. Dosentti Katja Kuusisto, Tampereen yliopisto

Kahvitauko

14.30–15.15 Laitospäihdehuollon asiakkaiden hyvinvoinnin muutos kuntoutuksen aikana.
Yliopisto-opettaja Eeva Ekqvist, Tampereen yliopisto

Keskustelu (5–10 min)

15.15–16 Miten tarkastella päihdehoidon vaikuttavuutta? Vanhempi tutkija, dosentti Tuuli Pitkänen, A-klinikkasäätiö

16.00–16.15 Päätöskeskustelu

Seminaariin ilmoittautuminen on päättynyt. Mutta olet tervetullut keskustelemaan seminaarin teemoista Twitterissä aihetunnisteilla #aklinikkasaatio65 #paihdehuollonvaikuttavuus. 

Saapuessasi paikan päälle ota mukaan henkilökortti, ajokortti tai passi mukaan henkilöllisyyden tarkistamista varten.

Seminaarin esitykset

Muokattu viimeksi 08.09.2020.