Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

02.07.2021 | Yleinen

Tarja Virolainen

Koronapoikkeustila vaikutti vahvasti päihde- tai mielenterveysongelmia kokeneisiin ja riskiryhmään kuuluviin

Eristys ja epävarmuus koettelivat erityisesti vastaajia, joilla oli vaikeaa jo ennen poikkeusoloja. 

Monien maiden tavoin hallitus asetti Suomen poikkeustilaan maaliskuussa 2020 koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi. Rajoitukset vähensivät kansalaisten kohtaamisia sekä palvelujen ja tuen saatavuutta. Lisäksi monet toiminnot siirtyivät digitaalisiksi. 

Alix Helferin, Riku Laineen, Virvatuli Uusitalon ja Tuuli Pitkäsen tutkimuksessa selvitettiin, miten terveydentila vaikutti sote-järjestöjen tavoittamien ihmisten arkeen ja hyvinvointiin koronapandemian ensimmäisen aallon ja valmiuslain aikana. 

Tutkimuksen vastaajia lähestyttiin verkkokyselyllä toukokuussa 2020. Koronapandemian ensimmäisen aallon aikana toteutettuun verkkokyselyyn tavoitettiin laajan järjestöyhteistyön avulla vastaajia eri puolelta Suomea. Kyselyyn osallistuneista 65 haastateltiin kesän 2020 aikana. 

Verkkokysely tavoitti laaja-alaisesti erilaisia ihmisiä. Kyselyvastausten perusteella muodostettiin neljä ryhmää omaan ilmoitukseen perustuvan terveydentilan mukaan. 

Itseraportoidulla terveydentilalla oli yhteyttä siihen, miten poikkeustilan vaikutukset oli koettu elämäntilanteessa ja hyvinvoinnissa. 

Avovastaukset syvensivät tietoa pandemia-ajasta. Erityisen voimakkaasti pandemian olivat kokeneet haastatellut, joilla oli ollut mielenterveysongelmia tai jotka kuuluivat sairauden takia riskiryhmään. Avovastauksissa korostuivat elämänpiirin kapeutuminen, yksinäisyyden kokemukset ja huolestuneisuus erityisesti psyykkisestä hyvinvoinnista ja läheisistä. Joidenkin kohdalla poikkeustila osoittautui elämää helpottavaksi. 

Haastattelut vahvistivat kokemusten moniulotteisuutta sekä sosiaalisten suhteiden merkitystä poikkeustilanteen aikana. 

Tutkimustulosten mukaan ongelmien kasautumisen riski oli suuri niillä, joilla oli jo ennestään vaikeaa. 

Terveydentila vaikuttaa yksilön selviytymiseen poikkeavissa elämäntilanteissa. Huoli ja epävarmuus saattavat olla riskitekijöitä kasaantuville toimintakyvyn vaikeuksille ja päihde- ja riippuvuusongelmille.

Vastaisuudessa on löydettävä uusia keinoja kohtaamisen, palveluiden ja tuen jatkuvuuden takaamiseksi myös poikkeusoloissa.

Alix Helfer, Riku Laine, Virvatuli Uusimäki & Tuuli Pitkänen: Terveydentilan yhteydet kokemuksiin poikkeustilasta – verkkokysely sote-järjestöjen tavoittamille ihmisille valmiuslain aikana. Tietopuu: Tutkimussarja 4/2021.

Lisätietoja: 
Alix Helfer, tutkija, A-klinikkasäätiö, Arjen toimintakyky -hanke, 050 560 3956, alix.helfer(at)a-klinikka.fi
Tuuli Pitkänen, dosentti, 041 5178 678, tuuli.pitkanen(at)nuorisotutkimus.fi