Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

22.11.2021 | MIPA-tutkimusohjelma

Tarja Virolainen

Koronaepidemia vaikeutti osallistujien tavoittamista

Koronapoikkeustila vaikeutti kohderyhmien tavoittamista päihde- ja mielenterveysyhdistyksissä ja aiheutti huolta asiakkaiden hyvinvoinnista ja arjessa selviytymisestä. 60 % MIPA:n järjestökyselyyn vastanneista yhdistyksistä arvioi tavoittaneensa korona-aikana vähemmän osallistujia toimintaansa kuin aikaisemmin.

MIPA 2.0 -tutkimusohjelman järjestökyselyssä kartoitettiin yhdistysten kohderyhmiä, toimijoita, toimintamuotoja, rahoitusta, yhteistyösuhteita, kehittämistarpeita, tulevaisuuden näkymiä ja koronaepidemian vaikutuksia toimintaan. Kyselyyn vastasi 164 järjestöä ja paikallisyhdistystä. Yhdistyksistä 47 % teki mielenterveystyötä, 24 % päihdetyötä ja 29 % sekä mielenterveys- että päihdetyötä.

Yhdistysten toiminta monimuotoista ja sähköistyvää

Toisaalta vastaukset kertovat korona-ajan tuottamista toimintamuotojen muutoksista, erityisesti niiden sähköistymisestä.

Reilu kolmannes kaikista vastanneista yhdistyksistä ja lähes puolet mielenterveysyhdistyksistä tarjosi vertaistukea verkossa. Yhdistysten yleisimpiä toimintamuotoja ovat edelleen vertaistuki, päiväkeskukset ja kohtaamispaikat, palveluohjaus, ruoka-apua sekä ystävä- ja tukihenkilötoiminta.

Kehittämistarpeita toiminnan rahoituksessa 

Suurimmiksi toiminnan kehittämistarpeiksi nimettiin rahoituspohjan laajentaminen, näkyvyyden lisääminen, verkkoympäristön hyödyntäminen ja vapaaehtoisten saaminen mukaan toimintaan.

Avustusjärjestelmän muutokset, sote-uudistus ja yhteistyö tulevien hyvinvointialueiden kanssa aiheuttavat yhdistyksissä kasvavaa huolta toiminnan rahoituksista, joiden arvioitiin viime vuosina vähentyneen useammin kuin lisääntyneen.

Toiminnan tulevaisuuteen luotetaan 

Olennainen osa päihde- ja mielenterveysyhdistysten toimintaa on yksinäisyyden ja köyhyyden vastainen työ sekä elämässään kriisitilanteisiin joutuneiden tukeminen. Tälle työlle nähtiin kasvavaa tarvetta.

Osallistujamäärien uskottiin tulevina vuosina kasvavan ja toiminnan laajenevan. Erilaisista toimintaympäristön muutoksista ja haasteista huolimatta yhdistykset näkivät toiminnan tulevaisuuden seuraavien viiden vuoden aikana pääosin valoisana. Myönteiset arviot kehityksestä olivat merkittävästi yleisempiä kuin kielteiset. 

Järjestökyselyn 2021 keskeiset tulokset löydät infograafijulkaisusta Ajankohtaistietoa päihde- ja mielenterveysyhdistyksistä.