Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.11.2020 | Yleinen

Tarja Virolainen

Korona-aika ja etätyö voivat lisätä päihdekäyttöä, uudesta tietopaketista saa vinkkejä tilanteeseen

Korona-aika ja yleistynyt etätyö voivat kasvattaa riskiä myös päihteidenkäytön lisääntymiselle. A-klinikkasäätiön Sähköisissä palveluissa on valmistunut tietopaketti päihdehaitattomaan etätyöhön.

A-klinikkasäätiön Sähköisissä palveluissa on valmistunut tietopaketti päihdehaitattomaan etätyöhön. Sähköisen tietopaketin taustalla on havainto, että etätyö voi olla riski myös päihteidenkäytön lisääntymiselle. 

Kasvaneelle riskille on monta syytä. Sosiaalinen kontrolli vähenee etätyön myötä. Kukaan ei välttämättä huomaa, jos töitä tekee päihtyneenä tai krapulassa. Kun työmatkoja ei ole, ei ole pelkoa rattijuopumuksesta. Etätyössä työ ja vapaa-aika sekoittuvat helposti. Päihdekäytöstä voi tulla myös siirtymäriitti, jonka avulla työstä vaihdetaan vapaalle. 

Paketti tarjoaa tiedon lisäksi videoita, pohdintatehtäviä ja vinkkejä työn tauotukseen.

Lisäksi korona-aika saattaa tuoda uusia huolia ja stressin aiheita, joita koetetaan turruttaa päihteillä. Tampereen yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan psyykkinen kuormitus on lisännyt alkoholinkulutusta koronakriisin aikana.

Tietopaketti sisältää tietoa päihteistä ja niiden vaikutuksista hyvinvointiin, työkaluja oman tilanteen arviointiin sekä vinkkejä arjen hallintaan ja mielen hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Paketti tarjoaa tiedon lisäksi videoita, pohdintatehtäviä ja vinkkejä työn tauotukseen.

Tietopaketin voi jakaa työpaikalla kaikille työntekijöille matalalla kynnyksellä.

Ideana on, että tietopaketin voi jakaa työpaikalla kaikille työntekijöille matalalla kynnyksellä, sanoo paketin koonnut A-klinikkasäätiön projektisuunnittelija, sosiaalipsykologi Heli Ringbom. Kun oppaan saavat kaikki, se ei leimaa ketään yksittäistä työntekijää.

Hän muistuttaa, että vastuu työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta kuuluu työnantajille ja esimiehille myös silloin, kun työtä tehdään etänä. Työhyvinvointiin liittyvät myös päihdekysymykset.

”Esimiesten tulisi seurata tilannetta herkällä korvalla. Kyllä esimiehet tuntevat työntekijät ja huomaavat, milloin joku käyttäytyy eri tavalla kuin yleensä. Asioihin pitää puuttua, jos tilanne niin vaatii”, Heli Ringbom sanoo. Päihteidenkäytön voi ottaa puheeksi myös etäyhteyksin.

Tärkein viesti on vastuullinen päihteidenkäyttö.

Tietopaketissa päihdeasioita lähestytään mielenterveyden ja mielen hyvinvoinnin suunnasta. Päihteillä yritetään monesti poistaa pahaa oloa tai lisätä hyvää oloa. Päihdekäytön taustalla voi olla esimerkiksi stressiä tai turhautumista. Jos mieli voi hyvin, sillä voi vaikuttaa myös päihteidenkäyttöön.

Tärkeimpänä viestinä Heli Ringbom pitää vastuullista päihteidenkäyttöä: jos päihteitä käyttää, niitä pitää pyrkiä käyttämään niin, että siitä ei aiheudu haittoja itselle, läheisille, ympäristölle eikä työyhteisölle.
Tietopaketissa korostetaan tasapainon merkitystä elämässä, itsetuntemusta ja omien rajojen löytämisen tärkeyttä. Oppaassa nostetaan esiin vaihtoehtoja alkoholille saada ajatukset pois työasioista ja hallita stressiä.

Tulossa on myös tietopaketti työstään lomautetuille.

Myös Heli on itsekin tehnyt töitä koronakriisin aikana enimmäkseen etänä kotonaan. Mitkä keinot hänellä toimivat työstä irrottautumiseen?

”Minulle hyvä keino on ’sääulkoilu’ ja kaunokirjallisuus. Jos on hyvä ilma, käyn kävelyllä ja kuuntelen samalla äänikirjaa. Jos on huono ilma, kuuntelen äänikirjaa sisällä. Se katkaisee hyvin työasioiden pyörittelyn omassa päässä.”

Tietopakettia levitetään työpaikoille muiden muassa Työturvallisuuskeskuksen ja THL:n kautta. Lisäksi yhteyksiä otetaan myös esimerkiksi ammattiliittoihin ja työnantajiin. Tulossa on myös tietopaketti työstään lomautetuille. Siinä tarkastellaan, mitä päihderiskejä lomautus voi laukaista ja mitä riskeille voi tehdä.

Sähköisen tietopaketin päihdehaitattomaan etätyöhön löydät Ota päihteet puheeksi työpaikalla -sivuilta. 
 

Lue lisää