Kolumni: Tupakkariippuvuus ei ole pelkkä pahe

Julkaistu 21.11.2019 | Tupakka
Jaa Artikkeli

Päihdehoidossa tupakkariippuvuuden hoito on retuperällä. Päihdepotilaan tupakointi ei ole asia, johon on puututtava siksi, että tupakointi on lähtökohtaisesti aika huono terveysteko. Siihen täytyy puuttua, koska tupakoinnilla on muitakin haittoja kuin keuhko- tai sydänsairauksien riski vuosikymmenten päästä. Tupakoinnin seuraukset päihdepotilaalle ovat erilaiset kuin vaikkapa päihdetyöntekijälle. Päihteidenkäyttäjän tupakkahaitat voivat olla jopa suuremmat.

Nikotiinin ja useiden lääkkeiden yhteisvaikutus on iso haitta.

PÄIHTEIDENKÄYTTÄJÄN kroonisen sauhuttelun iso haitta on nikotiinin ja useiden lääkkeiden yhteisvaikutus. Nikotiini heikentää buprenorfiinin tehoa. Paljon polttavilla buprenorfiinihoidossa olevilla potilailla on tutkitusti isommat vieroitusoireet ja aineenhimo. Kroonisessa nikotiinialtistuksessa buprenorfiinimolekyyleille on tarjolla vähemmän niiden kohdereseptoreita kuin ilman nikotiinia, joten nikotiinimarinadissa samasta buprenorfiinimäärästä saa vaisumman opioidivaikutuksen.

Nikotiini vähentää myös esimerkiksi bentsodiatsepiinien rauhoittavaa vaikutusta ja useiden antipsykoottien ja mielialalääkkeiden tehoa. Näin päädytään joko isompiin lääkeannoksiin ja haittavaikutuksiin tai lääkkeen täysi hyöty jää saamatta.  

RIIPPUVAISELLA RAHA EI RATKAISE, mutta ei senkään merkitystä pidä unohtaa. Tupakkaveroa tuntuu olevan poliittisesti hyväksyttävää koko ajan nostaa, kun tupakointi nähdään helposti lähinnä itseaiheutettuina terveyskustannuksina.

Tupakkaveron korotus kaventaa eniten pienituloisten kukkaroa, vaikkei hintapolitiikka ole terveyseroja kaventanut. Tupakointi on tärkeä selittäjä sosiaaliryhmien välisille isoille eroille kuolleisuudessa ja sairastavuudessa.  

TUPAKKARIIPPUVUUDEN KÄYPÄ HOITO suosittaa terveydenhuollon ammattilaisia tavoittelemaan kaikkien potilaiden tupakasta vieroittamista. Päihdepotilaan tavoitteet toki pohditaan yksilöllisesti, mutta tupakointiakaan ei saa jättää huomiotta.

Onnistuminen tupakoinnin lopettamisessa parantaa myös päihdeongelmasta toipumisen ennustetta.  

UNOHDETAAN SIIS KEUHKOAHTAUMAT ja -syövät tupakkavalistuksen keulakuvina. Päihdepotilaan tupakkavieroitukselle on muitakin syitä. Pelkkä nalkutus näistäkään ei saa ketään tumppaamaan viimeistä kertaa.  

Tupakoinnin lopettamiseen on monta syytä ja myös lukuisia keinoja. Meidän päihdetyöntekijöiden on otettava niitä käyttöön entistä ahkerammin. Samalla on päästävä yli harhakuvasta, että tupakointi olisi päihdepotilaan viimeinen, sallittu tie nautintojen maailmaan. Tupakka ei aina tapa, mutta vaikeuksia se vahvistaa.

Margareeta Häkkinen

Margareeta Häkkinen työskentelee A-klinikka Oy:n laitospalvelujen ylilääkärinä.

Kolumni on julkaistu Tiimi-lehdessä 5/2019.

Muokattu viimeksi 28.01.2020.