Kolumni: Päihdepotilaasta ei pidä tehdä asiakasta

Terveyskeskuksen vastaanotolla sanoin kerran potilastani vahingossa asiakkaaksi. Potilaan reaktio melkein tyrehdytti luomenpoistossa tekemäni viillon verenvuodon. Asiakas! Jo on aikoihin eletty! Eikö lääkärissäkään saa olla enää potilas?

Sittemmin en ole toistanut virhettä. Tosin tätä nykyä päihdehoidossa saan välillä viileitä katseita siitä, että puhun aina potilaistani potilaina. Asiakkaitakin minulla toki on, mutta asiakkaani ovat hoidon tilaajia: kuntia, päihdeklinikoita ja muita yhteistyökumppaneita. Heitä en hoida, vaan heille tuotan palveluja.

POTILAISTA JA SAIRAUKSISTA puhuminen ei saa olla vain sanahelinää. Nykyään aletaan päihdetyössä jo laajalti hyväksyä ajatus siitä, että päihderiippuvuus on krooninen sairaus.

Ei pidä unohtaa, että lääketieteellinen hoito ei ole vain lääkehoitoa.

Sitä, mitä tämä merkitsee, ei aina ymmärretä. Sairaudet hoidetaan terveydenhuollossa. Hoidettavia kutsutaan potilaiksi.

Terveydenhuollon hoitotakuu koskee päihdehoitoa, kun hoidon tarve on lääkärin toteamaa ja palveluita saadaan lääketieteellisin perustein. Silti päihdepotilaan pitää hoidon saamiseksi usein vakuutella lääkärin sijasta sosiaalihuollon työntekijöitä ja odottaa päätöksiä liian pitkään.

Ei pidä myöskään unohtaa, että lääketieteellinen hoito ei ole vain lääkehoitoa. Silloinkin, kun lääkehoito on tarpeen, psykososiaaliset hoidot muodostavat potilaan lääketieteellisen hoidon kulmakiven.

POTILAIDEN HOITAMINEN ei vie pohjaa sosiaalityöltä eikä muulta päihdetyöltä. Sosiaalihuollon tuen lisäksi esimerkiksi ennaltaehkäisevällä päihdetyöllä ja vertaistyöllä on tärkeä rooli päihdehaittojen ehkäisyn ja hoidon ketjussa.

Päihdeongelman eri vaiheissa on oltava erilaisia polkuja avun saamiseksi niin potilaille, heidän läheisilleen kuin asiakkaille.

LÄÄKÄRIN TYÖSSÄ lähtökohtani on, että potilaat saavat perustellun, hoitosuositusten ja hyvien hoitokäytäntöjen mukaisen hoidon sairauteensa, oli sairaus ja sen syy mikä tahansa. Lääkäreihin yritetään joskus vaikuttaa vetoamalla Hippokrateen valaan. Valan vannominen voi olla juhlallinen perinne, mutta se on pelkkää teatteria. Suosittelen mieluummin tutustumaan ja vetoamaan lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista. Potilaslaki velvoittaa lääkäriä ihan eri tavalla kuin asiakastyytyväisyysmittarit tai antiikkiset lupaukset.

KIELI VAIKUTTAA asenteisiin. On tärkeää pyrkiä neutraaleihin mutta silti todenmukaisiin ilmaisuihin. On ihan kunnioittavaa puhua potilaasta, joka tarvitsee hoitoa sairauteensa. Ei päihdeongelman stigma katoa eikä sairaus hoidu sillä, että päihdepotilaasta tehdään asiakas.

Margareeta Häkkinen

Margareeta Häkkinen työskentelee laitospalvelujen ylilääkärinä A-klinikka Oy:ssä.

Kolumni on julkaistu Tiimi-lehdessä 2/2019.

 

Muokattu viimeksi 28.01.2020.