Kolumni: Olisiko kannabiksesta alkoholin korvikkeeksi?

Julkaistu 21.11.2019 | Kannabis
Jaa Artikkeli

Kannabiskysymys on saanut viime viikkoina poikkeuksellisen paljon tilaa julkisuudessa, kun kansalaisaloite kannabiksen käyttörangaistuksen poistamisesta etenee eduskuntaan.  

Asiantuntijoiden ja poliitikkojen puheenvuorot aiheesta näyttävät noudattelevan vakiintuneita rajalinjoja: eduskunnan oikea laita ja lainvalvontaviranomaiset vastustavat jyrkästi, kun taas vasen laita ja sosiaali- ja terveysala suhtautuvat varovaisen myönteisesti. Tutkijat puolestaan harmittelevat kansalaisaloitteen lepsua sanailua, sillä hieman ryhdikkäämmillä formuloinneilla nykylainsäädännön perustelut olisivat joutuneet kovemmalle koetukselle.

SUBSTITUUTIO-TEORIA TAI -HYPOTEESI on ollut iät ajat yksi päihdekeskustelun kiistanaiheita. Sen perusajatuksen voi kiteyttää kannabiksen osalta kysymykseen, korvaako kannabiksen käyttö yksilön alkoholin käytön.

Tutkimustuloksia löytyy sekä korvaavuuden puolesta että sitä vastaan.

Substituution voimaan uskottiin 1960-luvulla, kun keskioluen vapauttamisen ajateltiin korvaavan muun alkoholin kulutusta Suomessa. Tuolloin keskioluen käyttö kasvoi merkittävästi, mutta muun alkoholin käyttö ei suinkaan vähentynyt. Ei siis ole yllättävää, että monet pelkäävät mahdollisten lakimuutosten vain nostavan kannabiksen päihteeksi alkoholin rinnalle ja päälle.

Substituutio-hypoteesi taipuu myös kannabiksen käyttörangaistuksesta luopumista ajavien argumentiksi. Tutkimustulokset Suomessa ja muualla antavat viitteitä siitä, että monet kannabiksen käyttäjät pidättäytyvät kokonaan alkoholista. Jos kannabis siis todella korvaa alkoholin käytön, se olisi kansanterveyden ja -talouden näkökulmasta valtava askel parempaan suuntaan: kannabiksesta aiheutuvat terveydelliset ja sosiaaliset haitat on arvioitu merkittävästi alkoholia vähäisemmiksi.

KANNABISKYSYMYKSEN ajankohtaisuuden takia silmäilin pitkästä aikaa aihetta käsittelevää tutkimustietoa. Tutkimusten perusteella kädenvääntö kannabiksen ja alkoholin vaihdettavuudesta tai päällekkäisyydestä tulee jatkumaan – kaikki ovat oikeassa ja väärässä. Tuloksia löytyy lähes yhtä paljon sekä korvaavuuden puolesta että vastaan.

Jotta asia olisi mahdollisimman hankala, substituution dynamiikka näyttää vaihtelevan henkilön iän, sukupuolen ja päihdehistorian sekä kansallinen päihdekulttuurin ja -politiikan mukaan.

JOS JATKAISIN AIHEESTA, lähtisin seuraavaksi etsimään tutkimustietoa siitä, vähentääkö kannabiksen käyttö yksilön alkoholin käyttöä – siis jonkinlaista osakorvaavuutta. Eikä etsintä varmasti loppuisi siihenkään.

Jääköön ekskursioni kuitenkin tähän, ainakin toistaiseksi, sillä poliitikkojen moraalinen kauhistelu selättää edelleen tutkimustiedon nyanssit mennen tullen kannabiskysymyksissä.

Mikko Salasuo

Mikko Salasuo on Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian dosentti ja työskentelee vastaavana tutkijana Nuorisotutkimusverkostossa.

Kolumni on julkaistu Tiimi-lehdessä 5/2019.

Muokattu viimeksi 07.01.2021.