Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

19.05.2020 | MIPA-tutkimusohjelma

Tarja Virolainen

Kokemusasiantuntijat ovat järjestötyön tärkeä voimavara

Kokemusasiantuntijat monipuolistavat palvelujen sisältöä, parantavat niiden saavutettavuutta ja vahvistavat asiakaslähtöisyyttä. 

Kokemusasiantuntijat ovat MIPA-tutkimusohjelman tutkimusten mukaan keskeisiä järjestötoimijoita, jotka tekevät monin tavoin yhteiskunnallisesti arvokasta työtä. Kokemusasiantuntijoiden työssä jaksamista tulisi tukea nykyistä enemmän. Myös palkka- ja palkkiokäytäntöjä on tarvetta selkeyttää.

Kokemusasiantuntijuuden teemaviikolla 25.–29.5.2020 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelman (MIPA 2.0) hankeverkosto tekee näkyväksi kokemusasiantuntijoiden monipuolista työtä ja tuen tarpeita sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #kokemuskäyttöön.  

Kokemusasiantuntijuus perustuu omaan kokemukseen toipumisesta ja vertaisuudesta.

Päihde- ja mielenterveysyhdistyksille tehdyn kyselyn perusteella vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminta on yhdistyksissä keskeisessä asemassa. Yhdistyksistä 82 %:ssa toimi vertaisia ja 58 %:ssa kokemusasiantuntijoita. Kokemusasiantuntijuus perustuu omaan kokemukseen toipumisesta ja vertaisuudesta, joiden pohjalta kouluttaudutaan kokemusasiantuntijaksi. 

Kokemusasiantuntijatoiminta painottuu ns. uudelle kolmannelle sektorille, kaupunkien toimijamääriltään suuriin, työntekijöitä palkanneisiin ja ostopalveluja tuottaviin yhdistyksiin. 

Kokemusasiantuntijoiden ja työntekijöiden yhteistyö on parhaimmillaan tasa-arvoista kumppanuutta ja jaettua yhteistä asiantuntemusta. Kokemusasiantuntijat haluavat vaikuttaa muun muassa palvelujärjestelmään, hoitosuosituksiin ja vertaistuen asemaan mielenterveys- ja päihdetyössä.

Kolmasosa vertaisista ja kokemusasiantuntijoista on kokenut työssään joskus uupumusta.

Järjestötoimijoille suunnatun kyselyn mukaan kokemusasiantuntijana toimiminen vahvistaa toimijan hyvinvoinnin kokemuksia monella ulottuvuudella. Se tarjoaa yhteisöllisyyttä ja vastavuoroista vertaistukea sekä mahdollisuuden arvostetuksi tulemiseen, myönteiseen identiteetin muuttumiseen ja osallisuuden kokemuksiin. 

MIPA-kyselyjen mukaan kolmasosa vertaisista ja kokemusasiantuntijoista on kokenut työssään joskus uupumusta. He osallistuivat jaksamista tukevaan työnohjaukseen vain reilussa neljäsosassa päihde- ja mielenterveysyhdistyksistä.

Toimijoille kohdistetuissa tukitoimissa ja niiden kattavuudessa on yhdistyksissä vielä kehitettävää. Järjestöt voivat tukea toimijoiden jaksamista tarjoamalla riittävästi työhön perehdytystä, työnohjausta, selkeitä työtehtäviä ja tasa-arvoista osallisuutta järjestötoiminnassa.

Haluan auttaa ja tukea. Haluan toimia edustamani ryhmän aseman parantamiseksi yhteiskunnassa. Haluan olla hyödyllinen ja aktiivinen yhteisön ja yhteiskunnan jäsen.

MIPA-tutkimusten perusteella kokemusasiantuntijatoiminnalla on yhteiskunnallista merkitystä esimerkiksi työurien pidentämisen, yksilön osatyökykyisyyden hyödyntämisen ja stigman vähentämisen näkökulmista. Tehtävät ylläpitävät kokemusasiantuntijan työkykyä ja tehtävien monipuolisuus tukee osaamisen kehittymistä työttömyys- tai kuntoutustukijaksojen aikana. Tämä osaltaan helpottaa työhön palaamista. 

Järjestöjen toivotaan tukevan myös kokemusasiantuntijoiden työelämäpolkuja ja tarjoavan erilaisia työllistymisen mahdollisuuksia.

Tutkimusten mukaan palkkiot ovat kokemusasiantuntijoille tärkeä taloudellinen voimavara ja arvostuksen osoitus. Palkka- tai palkkioperusteisen työn tekeminen on yksi hyvinvoinnin osatekijöistä. Sillä on merkitystä etenkin hauraassa taloudellisessa asemassa oleville ihmisille.

Palkkiokäytännöt ovat kuitenkin edelleen kirjavia järjestöissä. Lisäksi tulojen ennakoimattomuus, epäsäännöllisyys ja vaikeus yhteensovittaa ne jäykkiin sosiaaliturvakäytäntöihin tuottavat haasteita kokemusasiantuntijoille.

Se, joka palkkaa taikka tarvitsee sitä kokemusasiantuntijuutta, tuntee vastuunsa siitä, että hän maksaa siitä asiantuntemuksesta. Ja toisaalta se kokemusasiantuntija, tuntee vastuun. Mun mielestä se on se lähtökohta.

Järjestöissä tarvitaan työntekijöiden, vapaaehtoisten, vertaisten ja kokemusasiantuntijoiden yhteistyötä sekä toiminnan yhteistä kehittämistä. 

Vertaiset ja kokemusasiantuntijat monipuolistavat järjestöjen tuottamien palvelujen sisältöä, parantavat niiden saavutettavuutta ja vahvistavat asiakaslähtöisyyttä. Tutkijoiden ja kokemusasiantuntijoiden yhteistyö ja tutkimus- ja kokemustiedon yhdistäminen on ensiarvoisen tärkeää myös tutkimusten hyödynnettävyyden näkökulmasta.  

Sitaatit ovat MIPA-tutkimusohjelmassa tehdyistä kysely- ja haastattelututkimuksista. 

Teksti: Jouni Tourunen
Kuva: Pixabay

Lisätietoja julkaisuista: 

Rissanen, P. & Jurvansuu, S.: ”Haluan olla hyödyllinen ja aktiivinen yhteisön ja yhteiskunnan jäsen”. Vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan suhde mielenterveys- ja päihdekuntoutujien hyvinvointiin. Tietopuu: Tutkimussarja 1/2019: 1-20.

Ilomäki, T.: Palkkioiden merkitys vertaisille ja kokemusasiantuntijoille. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 4/2019: 1-14.

Jurvansuu, S. & Rissanen, P.: Vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan laajuus päihde- ja mielenterveysyhdistyksissä ja yhdistysten toimijoille tarjoama tuki. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 1/2018: 1-11.

Ilomäki, T., Mäenpää, E., Hautamäki, L. & Ala-Kauhaluoma, M.: Vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus toipumisen ja kuntoutumisen tukena. Kuntoutus 3/2018: 46-51. 

Rissanen P. & Puumalainen, J.: Kokemuksen kautta osaamiseen: Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus. Kuntoutuslehti 1/2016: 2-8.

MIPA 2.0 -hankeverkoston järjestämällä kokemusasiantuntijuuden teemaviikolla 25.–29.5.2020 tehdään yhdessä kokemusasiantuntijoiden työtä näkyväksi. Tervetuloa tutustumaan:

Teemaviikon aihetunniste on #kokemuskäyttöön.

Lisätietoja: 
tutkimuspäällikkö, hankekoordinaattori Jouni Tourunen, 040 1368 058, jouni.tourunen(at)a-klinikka.fi

MIPA 2.0 -hankeverkosto
A-Kiltojen Liitto ry
A-klinikkasäätiö
Diakonia-ammattikorkeakoulu
EHYT ry
FinFami – Uusimaa ry
Irti Huumeista ry
Kuntoutussäätiö
Mielenterveyden keskusliitto
MIELI Suomen Mielenterveys ry
Sininauhaliitto
Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Tukikohta ry

Lue myös: Kokemuksen äänellä. A-klinikkasäätiön KokeNetissä projektisuunnittelijana ja kokemusasiantuntijana työskennellyt Hanna-Leena Hurri pohtii oivalluksiaan ja tulevaisuuden suuntaa.