Kerro kuinka koronakriisi on vaikuttanut arkeesi ja hyvinvointiisi

Kartoitamme kyselytutkimuksessa, kuinka koronakriisi on vaikuttanut arjessa selviytymiseen. On tärkeää, että saisimme tietoa erityisesti ihmisiltä, jotka ovat kohdanneet elämässään erilaisia vaikeuksia. Järjestö, tule mukaan ja jaa kysely verkostoissasi!

Julkaistu 11.05.2020 | Tutkimus
Jaa Artikkeli

KoronapandemiA on asettanut ihmiset kaikkialla maailmassa täysin uudenlaiseen tilanteeseen. Poikkeustilan vaikutukset tuntuvat jokaisen arjessa ja kriisi osuu vakavasti jo haavoittuvassa  asemassa oleviin ihmisiin. Huoli, epävarmuus tulevasta ja taloudelliset ongelmat ovat riskitekijöitä kasaantuville toimintakyvyn vaikeuksille sekä päihde- ja riippuvuusongelmille. Nyt tarvitaan nopeasti lisätietoa poikkeustilan vaikutuksista arjessa selviämiseen. 

Kutsumme tähän kyselyyn mahdollisimman monenlaisia vastaajia. On tärkeää, että saisimme tietoa erityisesti sellaisilta ihmisiltä, jotka ovat kohdanneet elämässään erilaisia vaikeuksia. Kyselyllä pyrimme kartoittamaan tietoa erilaisten ihmisten kokemuksista ja näkemyksistä, jotta järjestötyötä osataan kohdistaa hyvinvoinnin tukemiseen. Vastauksia käytetään toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tukemiseksi, tutkimukseen sekä järjestötyön kehittämiseksi.

Kyselyyn vastataan anonyymisti ja se sisältää kysymyksiä elämäntilanteen eri osa-alueista, psyykkisestä kuormittuneisuudesta, päihteiden käytöstä, järjestöjen toiminnasta ja hyvinvointia tukevista tekijöistä. Vastaa kyselyyn täältä.

Kysely on laadittu Toimintakyky kuntoon -avustusohjelman sekä Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelman (Mipa 2.0) kanssa. 

Kutsumme järjestöjä  mukaan selvittämään koronakriisin aiheuttaman poikkeustilan vaikutuksia kohderyhmässään levittämällä verkkokyselyä omissa kanavissaan. Pyrimme kartoittamaan monenlaisia kohtaloita korona-arjen keskellä, jonka takia olisi tärkeää saada levitettyä kyselyä mahdollisimman laajasti. 

Jokaiselle yhteistyöjärjestölle räätälöidään oma linkki, jonka voitte jakaa omalle kohderyhmällenne sosiaalisessa median kanavillanne, uutiskirjeissänne tai verkkosivuillanne. Vastineeksi järjestö saa käyttöönsä tietoa oman kohderyhmän tilanteesta.  

Lisätietoja: Alix Helfer, 050 560 3956, [email protected]

Muokattu viimeksi 11.05.2020.