Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Artikkeli

MIPA-tutkimusohjelma

Nainen istuu tietokoneen äärellä ja pitelee toisella kädellä päätään silmät suljettuina.

05.02.2021

Koronapoikkeustila väsymysoireyhtymää sairastavien kertomana

Koronapandemia ja sen rajoitustoimet ovat koetelleet ihmisiä eri tavoin. Erityisesti terveysongelmista kärsivien arki on muuttunut vaikeammaksi. Tutkimuksessa tarkastellaan kroonista väsymysoireyhtymää (ME/CFS-tautia) sairastavien…

Artikkeli

MIPA-tutkimusohjelma

04.12.2020

Yksinäisyys, mielenterveyden ongelmat ja talousvaikeudet yhteydessä lisääntyneeseen päihteidenkäyttöön korona-aikana

A-klinikkasäätiön Arjen toimintakyky -hanke ja Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma MIPA ovat tehneet kyselytutkimuksen, jossa kartoitettiin ihmisten päihteidenkäytön muutoksia koronapandemian aiheuttaman…

Artikkeli

MIPA-tutkimusohjelma

11.09.2020

Ison kuvan kirkastaja

”Työskentelen hankekoordinaattorina Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma MIPA 2.0:ssa. Yritämme siinä tehdä näkyväksi järjestöjen moninaista työtä ja sen merkitystä toimintaan osallistuville…

Artikkeli

MIPA-tutkimusohjelma

19.05.2020

Kokemusasiantuntijat ovat järjestötyön tärkeä voimavara

Kokemusasiantuntijat ovat MIPA-tutkimusohjelman tutkimusten mukaan keskeisiä järjestötoimijoita, jotka tekevät monin tavoin yhteiskunnallisesti arvokasta työtä. Kokemusasiantuntijoiden työssä jaksamista tulisi tukea nykyistä…

Artikkeli

MIPA-tutkimusohjelma

30.04.2020

Teemaviikko tekee näkyväksi omaisten tuen tarpeita

Päihde- ja mielenterveysongelmat kuormittavat niistä kärsivien ihmisten lähipiiriä. Omaisten hyvinvoinnin vahvistamiseksi tarvitaan kyselytutkimuksen mukaan toimivia päihde- ja mielenterveyspalveluja, vertaistukea ja…

Artikkeli

MIPA-tutkimusohjelma

Ihmisiä työskentelemässä pöydän äärellä.

06.03.2020

Tutkimustiedon hyödyntäminen edellyttää suunnitelmallisuutta

Tutkimustietoa tarvitaan päihde- ja mielenterveysjärjestöjen johtamisessa. Tutkimustiedon tarpeet syntyvät ennen kaikkea toimintoihin osallistuvien tai palveluja käyttävien sekä heidän läheistensä tuen…

loading