Kadulta labraan: Tieto huumeiden todellisesta sisällöstä voi vaikuttaa käyttöpäätökseen

Kadulta labraan -pilottitutkimuksesta kävi ilmi, että huumeita käyttävät ihmiset ovat kiinnostuneita käyttämiensä aineiden todellisesta sisällöstä ja riskien vähentämisestä.

Julkaistu 14.08.2019 | Tutkimus
Jaa Artikkeli

Kaduilla liikkuu huumausaineita, joiden todellinen sisältö on eri kuin myyntitilanteessa on väitetty. Kadulta labraan -pilottitutkimuksesta käy ilmi, että huumeita käyttävät ihmiset ovat kiinnostuneita käyttämiensä aineiden todellisesta sisällöstä. He kokevat keskustelun aineiden käyttöön liittyvistä riskeistä, haitoista sekä niiden vähentämisestä hyödylliseksi. Uusi tiedonkeruumenetelmä tuottaa paikallista tietoa muuttuvasta huumetilanteesta ja tavoittaa ihmisiä, joilla ei ole aiempaa kosketusta päihdepalveluihin.

Tutkijat pyysivät ihmisiä tuomaan huumausaineiden jäämiä sisältäviä, jätteeksi luokiteltavia tyhjiä pusseja helsinkiläiseen terveysneuvontapisteeseen. Näytteitä tuoneilta henkilöiltä kysyttiin, mikä oli huumausainepussien väitetty sisältö sekä mitä he itse uskoivat aineen olevan. Näytteet analysoi laadullisesti THL:n oikeustoksikologian laboratorio. Analyysi tarkasteli vain psykoaktiivisia aineita.

Tutkimuksen saamista 98 näytteestä valtaosa oli myyty amfetamiinina, alpratsolaamina tai MDMA:na/ekstaasina.

Näytteistä

  •     52 kpl vastasi myyntihetkellä ilmoitettua huumausainetta
  •     21 kpl sisälsi ilmoitetun aineen lisäksi muutakin ainetta
  •     17 kpl sisälsi pelkästään jotain muuta kuin ilmoitettua ainetta
  •     8 kpl ei sisältänyt mitään psykoaktiivista ainetta

Kolmasosa tutkimukseen tuoduista näytteistä oli peräisin henkilöiltä, jotka eivät olleet käyttäneet elämässään päihdepalveluja. Päihdepalveluita käyttäneet henkilöt puolestaan toivat etenkin näytteitä, jotka oli hankittu stimulantteina tai bentsodiatsepiineina. Sen sijaan ne, jotka eivät olleet käyttäneet päihdepalveluita, toivat lähinnä stimulantteina, MDMA:na, dissosiatiiveina tai psykedeeleinä hankittuja näytteitä.

Näytteitä tuoneilla henkilöillä oli mahdollisuus käydä kuulemassa laboratoriotulokset tuomastaan näytteestä suullisesti. Noin kaksi kolmesta kävi kuulemassa tuloksen. Heistä noin puolet ilmoitti, että muuttaisi tuloksen perusteella käyttötapaansa tai jättäisi aineen käyttämättä. Näytteitä tuoneet henkilöt kokivat aineiden käytöstään keskustelemisen hyödyllisenä.

Menetelmä tuottaa nopeasti paikallista tietoa laittomilla markkinoilla liikkuvien aineiden todellisesta sisällöstä. Uusi menetelmä myös tavoittaa huumeita käyttäviä ihmisiä, joilla ei ole aiempaa kontaktia päihdepalveluihin.

Pilottitutkimuksen tulokset eivät ole yleistettävissä, mutta tutkimus on avaus uudenlaiselle tiedon tuottamiselle Suomessa.

Tutkimus toteutettiin A-klinikkasäätiön Muunto-hankkeen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen oikeustoksikologian yksikön ja Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:n päihdepalveluyksikkö Kurvin yhteistyöllä.

Järvelin, R., Nahkuri, J., Kankaanpää, A., Gunnar, T., Kajos, M. & Kaskela, T. Huumausaineiden todellinen sisältö ja tiedon vaikutus käyttöpäätöksiin jäämänäytetutkimuksen valossa. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 5/2019.

Lisätietoja

Tutkimuksen toteutus ja tulokset:
Teemu Kaskela, tutkimuksesta vastannut tutkija, A-klinikkasäätiö, 050 4300 545, teemu.kaskela(at)a-klinikka.fi
Janne Nahkuri, projektisuunnittelija, A-klinikkasäätiö, 050 5981 241, janne.nahkuri(at)a-klinikka.fi
Laboratorio:
Aino Kankaanpää, kehittämispäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 029 5248 427, aino.kankaanpaa(at)thl.fi

 

Muokattu viimeksi 23.04.2020.

Tiimi-lehti

Tilaa Tiimi-lehti kotiin tai työpaikalle!

Auta meitä saamaan päihdetyölle mahdollisimman paljon näkyvyyttä. Tilausmaksu on vain 25 euroa vuodessa, ja sillä saat painetun lehden suoraan kotiisi tai työpaikallesi viisi kertaa vuodessa.

Ovatko osoite- tai laskutustietosi muuttuneet? Päivitä tietosi tästä

Tilaa Tiimi-lehti