Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

30.06.2022 | Yleinen

Tarja Virolainen

Huumejäämien analyysitutkimuksesta julkaistu kansainvälinen tutkimusartikkeli

Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää menetelmää haittoja vähentävän työn tueksi. Laboratoriotuloksen valmistuttua näytteitä tuoneilla ihmisillä oli mahdollisuus tulla kuulemaan tuomansa tulos ja keskustella löytyneen aineen käyttöön liittyvistä riskeistä. 

Tutkimus toteutettiin A-klinikkasäätiön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:n yhteistyönä vuosina 2018 ja 2019. Tutkimusartikkelin kirjoitti A-klinikkasäätiön tutkija Teemu Kaskela yhdessä A-klinikkasäätiön ja THL:n työntekijöiden kanssa.

“Tutkimus oli osa suomalaisen ainetunnistusjärjestelmän kehittämiseen tähtäävää Muunto-hanketta. Ainetunnistus Suomessa on törmännyt jatkuvasti lainsäädännöllisiin ongelmiin ja ennen huumejäämätutkimuksen toteutumista ehdimme istua uskomattoman monessa näitä haasteita pohtivissa palavereissa. Oli mahtavaa, että löysimme lopulta edes tällaisen kompromissiratkaisun, joka mahdollisti huumejäämien tutkimisen”, Teemu Kaskela kertoo. 

Tutkimus oli lyhyt pilotti, jossa hyödynnettiin ainetunnistusta imitoivaa huumejäämäanalyysia. Tulokset olivat samansuuntaisia kuin ainetunnistukseen liittyvät tutkimukset.

Tutkimus kuitenkin todisti, että ainetunnistuksen hyötyjä voidaan osittain saavuttaa käyttämällä huumejäämiä, mikäli lainsäädäntö estää varsinaisten huumeiden käyttämisen laboratorioanalyysin lähteenä.

“Jos laboratoriotulos paljasti sisällön olleen jotain muuta kuin minä se oli myyty, tuloksen kuulleista ihmisistä kaksi kolmasosaa arvioi, ettei käyttäisi ainetta, mikäli se olisi samasta erästä.”

 Tämä tulos pistää miettimään olisiko Suomessakin jo ainetunnistuksen aika.

Vaikka tutkimuksessa kerättiin jäämiä, niin neljäsosa näytteistä oli sellaisia, joita tuoja ei ollut vielä käyttänyt. Se antaa viitteitä siitä, että menetelmä voi ehkäistä – ainetunnistuksen tavoin – johonkin tiettyyn erään liittyviä riskejä jo ennen kuin ihmiset ehtivät käyttää erää.

Tutkimuksessa tuotettu tietoa on tärkeää, koska se osoittaa huumejäämäanalyysissa olevan potentiaalia tavoittaa uusia päihdepalveluiden ulkopuolisia kohderyhmiä ja tuottaa tietoa huumemarkkinoiden epätyypillisistä eristä.

Huumejäämäanalyysitutkimus jatkuu tauon jälkeen Koneen säätiön rahoitettua laajempaa Kadulta labraan -tutkimushanketta. Hankkeessa kerätään ajankohtaista huumetietoa.

Drugs, habits and Social Policy -lehdessä julkaistu tutkimusartikkeli keskittyy erityisesti arvioimaan missä määrin huumejäämäanalyysin avulla saavutettiin ainetunnistuksen hyötyjä. 

Lue lisää

Kadulta labraan: Tieto huumeiden todellisesta sisällöstä voi vaikuttaa käyttöpäätökseen

Tutkimusartikkelin post print -versio: Substance residue analysis as an alternative to drug checking? – Traces from drug paraphernalia as a source for laboratory analysis

A-klinikkasäätiön hallitusohjelmatavoitteet: Tarvitsemme ainetunnistuksen mahdollistavan lainsäädännön