Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

14.01.2021 | Yleinen

Tarja Virolainen

Etätyö kasvattaa riskejä ongelmalliseen päihteidenkäyttöön

Etätyö sisältää monia piirteitä, jotka altistavat ongelmalliseen päihteidenkäyttöön. A-klinikkasäätiön Sähköisissä palveluissa on valmistunut tietopaketti päihdehaitattomaan etätyöhön.

Työ- ja vapaa-ajan sekoittuminen, sosiaalisten kontaktien ja myös kontrollin vähäisyys, yksinäisyys, päivien yksitoikkoisuus. Ne ovat etätyön todellisuutta mutta myös riskitekijöitä, jotka saattavat johtaa aiempaa suurempaan päihteidenkäyttöön. Muutokset, huolet ja epävarmuus tulevasta jo sinänsä tuottavat psyykkistä kuormitusta, johon voidaan etsiä helpotusta päihteistä.

A-klinikkasäätiön Sähköisissä palveluissa on valmistunut kaksi tietopakettia. Niistä toinen käsittelee päihdehaitatonta etätyötä ja toinen on tehty työstään lomautettujen tueksi. 

Tietopaketit sisältävät tietoa päihteistä ja niiden vaikutuksista hyvinvointiin, työkaluja oman tilanteen arviointiin sekä vinkkejä arjen hallintaan ja mielen hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Niissä on tiedon lisäksi testejä, videoita, pohdintatehtäviä ja työn tauotuksen vinkkejä.

Esimiesten kannattaa olla tiiviimmin yhteydessä etätyötä tekevien työntekijöiden kanssa. 

Etätyön arvioidaan lisänneen joissakin työntekijöissä ahdistuneisuutta, uupumusta, mielialan laskua ja eriasteista masentuneisuutta. A-klinikkasäätiön projektisuunnittelija Heli Ringbom kannustaa esimiehiä olemaan tiiviimmin yhteydessä etätyötä tekevien työntekijöiden kanssa. 

”Miten työntekijät voivat? Ovatko he saaneet tarvitsemaansa tukea etätyön aikana? Millainen heidän suhteensa päihteisiin on tällä hetkellä? Pysyvätkö työtunnit sovituissa rajoissa? Kokevatko kaikki kuuluvansa työyhteisöön?” Ringbom listaa mahdollisia puheenaiheita.

Työelämässä pitää olla myös huokoisuutta ja palautumistaukoja.

Vaikka etätyötä tekevä työyhteisö on fyysisesti hajallaan, työyhteisön yhteishengestä ja yhtenäisyydestä kannattaa pitää huolta, Ringbom kannustaa.

”Kun kokoukset ja tapaamiset järjestetään verkon välityksellä, niistä jää usein puuttumaan epävirallisempi kuulumisten vaihto ja jutustelu, esimerkiksi yhteinen naureskelu erilaisille sattumuksille ja vaikkapa sään päivittely. Tällainen juttelu on osa yhteenkuuluvuuden liimaa.” 

Hän neuvoo varaamaan jokaisesta työyhteisön kokouksesta aikaa myös epäviralliselle kuulumisten vaihdolle, jonka aikana ei puhuta työasioista. Työelämässä pitää olla myös huokoisuutta ja palautumistaukoja. Etätyössä ne unohtuvat helposti.

”Kuinka moni etätyöläisistä pitää sellaista taukoa, ettei sen aikana ajattele työasioita?” Heli Ringbom kysyy.

Tietopaketin voi jakaa työpaikalla kaikille työntekijöille matalalla kynnyksellä.

Päihdekäytön voi ottaa puheeksi ja jakaa tietopaketin työpaikalla kaikille työntekijöille matalalla kynnyksellä, samaan tapaan kuin tiedottaa henkilöstöä muistakin arkisista työasioista. Silloin yksikään työntekijä ei koe leimautuvansa. Jos puhuminen päihteistä tuntuu vaikealta, keskustelun voi aloittaa kysymällä, miltä tietopaketin läpi käyminen tuntui ja herättivätkö pohdinnat ajatuksia omasta tilanteesta.

Etätyötä tekeville ja lomautetuille on tehty omat sähköiset tietopaketit. Niitä ovat jakaneet A-klinikkasäätiö ja sen yhteistyöverkosto, Työturvallisuuskeskuksen Työelämän päihdeasiantuntijat -ryhmä.  
 
Tutustu sähköisiin tietopaketteihin. Ne ovat maksuttomia ja jaettavissa näistä linkeistä:

Etätyöhön: https://paihteettyopaikalla.otapuheeksi.fi/sahkoinen-tietopaketti-paihdehaitattomaan-etatyohon

Lomautetuille: https://paihteettyopaikalla.otapuheeksi.fi/sahkoinen-tietopaketti-lomautettujen-tueksi

Lisätietoa

Heli Ringbom, projektisuunnittelija, 050 340 4288, heli.ringbom(at)a-klinikka.fi
Pirkko Hakkarainen, verkkopalvelupäällikkö, 050 578 0806, pirkko.hakkarainen(at)a-klinikka.fi

Lue lisää