Eettinen foorumi haastaa pohtimaan päihdepalveluiden järjestämistä

A-klinikkasäätiön päihdetyön eettinen toimikunta järjestää lokakuussa Eettisen foorumin, joka haastaa pohtimaan, voisiko päihde- ja mielenterveyspalvelut järjestää muulla tavalla kuin nyt. 

A-klinikkasäätiön päihdetyön eettinen toimikunta on huolestunut siitä, miten sosiaali- ja terveyspalveluiden kilpailutukset sekä kumppanuusajattelun murentuminen vaikuttavat erityisesti päihde- ja mielenterveyspalvelujen saatavuuteen, jatkumoihin ja laatuun. 

Toimikunta järjestää 21.10. webinaarina Eettisen foorumin, joka haastaa pohtimaan, voisiko kilpailutusten kriteeristöä monipuolistaa tai voisiko järjestämismenettelyt tehdä muulla tavalla kuin nyt. Entä onko mahdollista lisätä yhteistyötä, asiakasosallisuutta ja kumppanuuksia hankintaprosesseihin?

Kuntien tiukkenevassa taloustilanteessa on entistä tärkeämpää miettiä hankintojen ja palvelujen järjestämisen pidempiaikaisia eettisiä vaikutuksia. Tarvitaan keskustelua siitä, miten voidaan huomioida erityisesti heikoimmassa asemassa olevat palvelujen käyttäjät.

Webinaari tarjoaa erilaisia näkökulmia kilpailutusten ja palveluiden järjestämiseen. Foorumissa avataan kilpailutusten kriteerien muutoksia ja hankintalainsäädännön mahdollisuuksia laadun hankinnalle. Iltapäivän aikana tuodaan esille yhteistyön ja osallisuuden tapoja päihde- ja mielenterveyspalvelujen hankinnassa. Vaikuttavuusinvestoinnista kerrotaan yhtenä yhteistyön muotona.  

Aihetta tarkastellaan myös terveystaloustieteen näkökulmasta pohtien säästöjen ja terveyden suhdetta. Kokemusasiantuntijan puheenvuoro valottaa palvelumuodon merkitystä palvelunkäyttäjälle.

Webinaari soveltuu erityisesti palveluja kunnissa järjestäville viranomaisille, kuntien luottamushenkilöille, päihde- ja mielenterveyspalveluita tuottaville toimijoille sekä palveluiden käyttäjien edustajille, mutta tervetulleita ovat kaikki aiheesta kiinnostuneet! 

Eettinen foorumi kuuluu säätiön 65-vuotisjuhlavuoden tapahtumasarjaan. Katso webinaarin ohjelma ja ilmoittaudu viimeistään 13.10. mukaan.

Päihdetyön eettinen toimikunta arvioi ja ottaa kantaa erityisesti päihdepolitiikkaan, päihdeongelmiin vastaavan palvelupolitiikan ja -järjestelmän suunnitelmiin ja muihin ajankohtaisiin päihdetyön kysymyksiin. 

Muokattu viimeksi 16.09.2020.