Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

21.02.2022 | A-Blogi

Tarja Virolainen

Dopingaineiden käyttäjiä on moneen lähtöön, siksi myös tiedon tarpeet ovat erilaisia

Samanlainen lähestymistapa ja viesti ei sovi joka tilanteeseen. 17-vuotiaalla dopingaineiden kokeilua harkitsevalla nuorella ja keski-ikää lähestyvällä kokeneella käyttäjällä, jolla ei ole aikomustakaan lopettaa, on erilaiset tiedon ja tuen tarpeet.

Dopinglinkki on ainoa Suomessa toimiva kuntoilijoiden dopingaineisiin keskittynyt palvelu. Olemme tottuneet palvelemaan erilaisia kohderyhmiä. Autamme koulutuksillamme terveydenhuollon ammattilaisia ymmärtämään ilmiötä, jonka olemassaolosta moni ei ole edes tietoinen. 

Ammattilaisista kohderyhmäämme kuuluu niin terveydenhuollon, liikunta-alan kuin turvallisuusalan ammattilaisia. Jo näillä ammattiryhmillä tiedon tarpeet ja käytännön kokemukset dopingaineista eroavat. Lääkärin vastaanotolle voi tulla tavallinen perheenisä ja kuntoilija, joka on huolissaan lisääntymisterveydestään. Poliisi taas saattaa törmätä dopingaineisiin järjestäytyneen rikollisuuden kanssa painiessaan.

Kun lisäämme kohderyhmäämme vielä dopingaineiden käyttäjät, heidän läheisensä ja käyttöä harkitsevat, työmme sisältö ja vaikuttamisen keinot muuttuvat. 

Vaikka teemme töitä useaan suuntaan, työmme keskiössä on dopingaineiden käyttäjät ja heidän terveytensä.

Laaja kohderyhmämme ja siihen liittyvä moninainen tieto ja viestintä voi synnyttää myös ristiriitaisen tunteen. Kun yhteen suuntaan kumartaa, toiseen suuntaan pyllistää. Vai miten se meni? Vaikka teemme töitä useaan suuntaan, työmme keskiössä on kuitenkin dopingaineiden käyttäjät ja heidän terveytensä.

Samanlainen lähestymistapa ja viesti ei sovi joka tilanteeseen. 17-vuotiaalla dopingaineiden kokeilua harkitsevalla nuorella ja keski-ikää lähestyvällä kokeneella käyttäjällä, jolla ei ole aikomustakaan lopettaa, on erilaiset tiedon ja tuen tarpeet.

Ainoana kuntodopingiin keskittyneenä toimijana Suomessa olemme Dopinglinkissä myös tottuneet tekemään asioita ensimmäistä kertaa. Muistakaan maista ei ole helppo ottaa mallia, koska vastaavia toimijoita on hyvin vähän. 

Kuntodoping ilmiönä ja kuntoilun antidopingtyö ovat melko tuoreita asioita. Jos kuntoilun antidopingtyötä haluaa verrata päihdetyöhön ja sen historiaan ja termistöön, voisi sanoa, että alkuvuosien raittiustyö on saanut rinnalleen yhä enenevässä määrin ehkäisevää päihdetyötä.

Olemme nyt julkaisseet Dopinglinkissä haittoja vähentävän lihakseen pistämisen tietoartikkelin. Se on tarkoitettu testosteronia ja anabolisia steroideja pistämällä käyttäville ja heitä työssään kohtaaville ammattilaisille. Tietoartikkelissa käydään kohta kohdalta läpi pistämisen vaiheet niin että se tapahtuu mahdollisimman turvallisesti. 

Pistämiseen liittyvät ongelmat ja niiden seuraukset ovat yleisimpiä dopingaineiden käyttöön liittyviä haittoja.

Tälle tiedolle on varmasti tilausta. Pistämiseen liittyvät ongelmat ja niiden seuraukset ovat yleisimpiä dopingaineiden käyttöön liittyviä haittoja. Saamme niistä yhteydenottoja tasaisin väliajoin. Lisäksi terveys- ja neulanvaihtopisteet, jotka ovat tottuneet palvelemaan lähinnä huumeita suonensisäisesti käyttäviä, kohtaavat työssään myös lihakseen pistäviä dopingaineiden käyttäjiä. Myös sinne tarvitaan informatiivista materiaalia käytännön työhön.

Tietoartikkeli ja myöhemmin fyysiseen esitteen muotoon muokattava lihakseen pistämisen tietopaketti on tähän mennessä selkein askeleemme haittoja vähentävän työn puolelle.

On hyvä muistaa, että tämä ei ole kehotus kenellekään aloittaa dopingaineiden käyttämistä tai osoittaa aineiden käytön vaarattomuutta. Tarkoituksena on puhtaasti vähentää mahdollisia haittoja ja siitä johtuvia seurauksia.

Jos osa suomalaisista kuntodopingin käyttäjistä on aiemmin kokenut saaneensa pelkkää ruoskaa, olkoon tämä haittoja vähentävä pistoartikkeli heille ensimmäinen laastari.