Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Artikkeli

Yleinen

02.12.2021

Kadulta labraan -hankkeessa kerätään ajankohtaista huumetietoa

Nykyiset tutkimusmenetelmät tuottavat hyvin tietoa huumemarkkinoiden kokonaistilanteesta, mutta uusia menetelmiä tarvitaan epätyypillisten erien, kuten vääränä aineena myytävien tai harvinaisempien aineiden,…

Artikkeli

Yleinen

24.11.2021

Halu paeta todellisuutta yhteydessä päihdekäyttöön

Tulokset käyvät ilmi Hannu Jouhkin ja Atte Oksasen Substance Use & Misuse -lehden verkossa 23.11.2021 julkaistusta tutkimusartikkelista. Oksanen työskentelee sosiaalipsykologian…

Artikkeli

MIPA-tutkimusohjelma

17.11.2021

Vapaaehtoisvoimin toimivien päiväkeskusten sosiaalinen pääoma syntyy vapaamuotoisesta yhdessäolosta

Päihteetön päiväkeskus vastaa ihmisten sosiaalisuuden tarpeeseen ja luo sosiaalisia suhteita A-kiltatoiminnan ulkopuolelle. A-killan jäsenten henkilökohtaiset suhteet ovat merkittävässä roolissa uusien…

Artikkeli

MIPA-tutkimusohjelma

15.11.2021

Vertaistuki verkossa lisääntyi korona-aikana päihde- ja mielenterveysjärjestöissä 

Tulokset perustuvat Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelman MIPA 2.0:n alkuvuodesta 2021 toteuttamaan järjestökyselyyn. Kysely oli suunnattu mielenterveys- ja päihdejärjestöjen toiminnanjohtajille tai…

Artikkeli

MIPA-tutkimusohjelma

19.10.2021

Myös vapaus olla osallistumatta voi luoda osallisuutta

Psyykkiset sairaudet rajoittavat usein osallisuutta, jonka vahvistaminen on palvelujärjestelmän keskeinen tavoite. Osallisuuteen liittyy kuitenkin myös paradokseja, joihin on syytä kiinnittää…

Artikkeli

Yleinen

02.07.2021

Koronapoikkeustila vaikutti vahvasti päihde- tai mielenterveysongelmia kokeneisiin ja riskiryhmään kuuluviin

Monien maiden tavoin hallitus asetti Suomen poikkeustilaan maaliskuussa 2020 koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi. Rajoitukset vähensivät kansalaisten kohtaamisia sekä palvelujen ja tuen saatavuutta….

Artikkeli

MIPA-tutkimusohjelma

31.05.2021

Ruoka ja tilan turvallisuus mahdollistivat avunsaamisen kohtaamispaikassa

Päihteitä aktiivisesti käyttäville suunnattuun matalan kynnyksen kohtaamispaikkaan tultiin turvallisen ja ystävällisen tunnelman, maksuttoman ruoan ja sieltä saatavan avun vuoksi. Luottamuksen…

Artikkeli

Yleinen

25.05.2021

Ammattilaiset korostavat kokemusasiantuntijoiden merkitystä tunnetuen ja selviytymisen kokemusten tarjoajina

Vertaisuuteen perustuvan kokemusasiantuntijatoiminnan juuret ovat järjestö- ja yhdistyssektorilla. Viime vuosina kokemusasiantuntijatoimintaa on pyritty tuomaan myös julkiselle sektorille.  Kokemusasiantuntijatoiminnan laajentamisessa ja…

Artikkeli

Yleinen

04.05.2021

Kokemusasiantuntijoiden asema päihde- ja mielenterveystyössä vaihtelee

Lainsäädännöllisistä rajoitteista ja ammatillisista hierarkioista huolimatta kokemusasiantuntijuutta toiminnassaan käyttävissä työyhteisöissä on mahdollista luoda toimivia yhteistyön käytäntöjä ja työrakenteita. Tämä on…

Artikkeli

Yleinen

03.05.2021

Kokemusasiantuntijuuden rakentuminen päihde- ja mielenterveystyössä

Tutkimusaineisto koostuu kolmesta päihde- ja mielenterveystyön kokemusasiantuntijoiden ja ammattilaisten yhteisistä fokusryhmäkeskusteluista, joihin osallistui 20 henkilöä. Päihde- ja mielenterveystyön vakiintuneisiin hierarkkisiin…

loading