A-klinikkasäätiö sote-uudistuksesta: peruspalveluja vahvistettava

Sote-uudistuksen tavoitteiden toteutumisen kannalta olisi tärkeää, että palveluiden painopistettä siirrettäisiin erityisesti perustason palveluiden vahvistamiseen, korostaa A-klinikkasäätiö lausunnossaan.

Sote-uudistuksella tavoitellaan väestön terveys- ja hyvinvointierojen kaventumista ja sosiaali- ja terveyspalvelujen parempaa yhdenvertaista saatavuutta. 

Tavoitteiden toteutumisen kannalta olisi tärkeää, että sosiaali- ja terveyspalveluiden painopistettä siirrettäisiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja erityisesti perustason palveluiden vahvistamiseen, korostaa A-klinikkasäätiö lausunnossaan hallituksen sote-uudistusta koskevaan esitysluonnokseen.

A-klinikkasäätiö katsoo, että hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen on mahdollista vain nivomalla paremmin yhteen perus- ja erikoistason palvelut sekä lisäämällä eri palvelusektoreiden yhteistyötä erityisesti perustasolla. Pelkkä järjestämisvastuun siirto kunnilta maakunnille ei kehitä palvelujen laatua, huomauttaa A-klinikkasäätiö lausunnossaan.

Uudistus sinällään ei ratkaise sote-palveluiden perustason aliresursointia.

Lausunnossa huomautetaan, että sote-uudistus sinällään ei ratkaise sosiaali- ja terveyspalveluiden perustason aliresursointia tai toiminnallisia kapeikkoja, joskin se voi antaa siihen mahdollisuuksia.

Viime vuosikymmenen aikana tehdyt kuntaliitokset ja maakunnan laajuiset sote-alueet eivät ole ratkaisseet rahoituksen ongelmia. On ongelmallista, että terveydenhuollon monikanavaista rahoitusta ei lähdetä purkamaan samanaikaisesti uudistuksen kanssa, todetaan A-klinikkasäätiön lausunnossa.

A-klinikkasäätiö kiinnittää huomiota sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin ja varoittaa tilanteesta, jossa jo nyt liian korkeita asiakasmaksuja päädytään korottamaan. Asiakasmaksulain uudistusta tulisi pikaisesti jatkaa ja estää vähävaraisille asiakkaille ja potilaille syntyvät kohtuuttomat tilanteet.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen varattu määräraha jää auttamatta liian pieneksi.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen jäisi sote-uudistuksessa pääosin kuntien vastuulle. A-klinikkasäätiö arvioi, että se voi olla hyväkin ratkaisu. Valtionosuuksiin sisällytettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen varattu määräraha jää kuitenkin auttamatta liian pieneksi. Sen kohdentumista on myös hyvin vaikea ennakoida. Paikallisten, nyt pääosin kuntien rahoituksella toimivien pienten järjestöjen toimintaedellytykset muodostuvat hyvin epävarmoiksi.

Sote-uudistuksessa lisättäisiin olennaisesti valtion mahdollisuuksia ohjata sosiaali- ja terveyssektoria. Valtio-ohjausta vahvistettaessa olisi tärkeää määritellä esitettyä tarkemmin, mihin tai minkä tasoisiin operatiivisiin ja toiminnallisiin asioihin valtio voi oikeutetusti puuttua, A-klinikkasäätiö huomauttaa.

Muokattu viimeksi 30.09.2020.

Tiimi-lehti

Tilaa Tiimi-lehti kotiin tai työpaikalle!

Auta meitä saamaan päihdetyölle mahdollisimman paljon näkyvyyttä. Tilausmaksu on vain 25 euroa vuodessa, ja sillä saat painetun lehden suoraan kotiisi tai työpaikallesi viisi kertaa vuodessa.

Ovatko osoite- tai laskutustietosi muuttuneet? Päivitä tietosi tästä

Tilaa Tiimi-lehti