A-klinikkasäätiö haluaa asiakasmaksun pois lyhytaikaisesta päihdekuntoutuksesta laitoksissa 

A-klinikkasäätiö esittää lausunnossaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain uudistamisesta, että päihdehuoltolain mukaisesta lyhytaikaisesta laitoskuntoutuksesta tulisi asiakkaalle maksutonta. 

Image
lompakko, jossa nippu seteleitä

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakia uudistetaan. A-klinikkasäätiö on antanut lausuntonsa hallituksen esityksestä. 

Lausunnossa pidetään tärkeänä, että terveydenhuollon ehkäisevä päihdetyö ja avohoitona toteutettu päihdetyö pysyvät edelleen asiakkaalle maksuttomana. Se pitäisi kirjata selkeästi myös asiakasmaksulakiin, A-klinikkasäätiö huomauttaa. Myös päihde- ja mielenterveystyön etäpalvelut tulisi säätää maksuttomiksi.

Nykyiset asiakasmaksukäytännöt vaikeuttavat hakeutumista hoitoon.

A-klinikkasäätiö esittää, että päihdehuoltolain mukaisesta lyhytaikaisesta laitoskuntoutuksesta tulisi asiakkaalle kokonaan maksutonta. Se helpottaisi oikea-aikaisen akuuttikuntoutuksen saatavuutta ja alentaisi olennaisesti myös kuntien maksuharkintaan ja maksujen perintään sekä toimeentulotuen myöntämiseen liittyviä hallinnollisia kustannuksia. 

A-klinikkasäätiö nostaa esiin, että lyhytaikaisen laitoshoidon asiakasmaksut näyttävät esitetyistä muutoksista huolimatta jäävän vähävaraisille asiakkaille ongelmaksi. Lyhytaikaisesta laitospalvelusta voidaan periä maksu jopa maksukaton ylityttyä. 

Nykyiset asiakasmaksukäytännöt vaikeuttavat hakeutumista hoitoon ja syventävät asiakkaiden toimeentulo-ongelmia lyhytaikaisessa laitoskuntoutuksessa. Vaikka kunnan velvollisuutta maksujen kohtuullistamiseen tai poistamiseen halutaan täsmentää, esitys ei poista tätä ongelmaa kokonaan, A-klinikkasäätiö huomauttaa.

Laitoskuntoutusjaksoista noin 80 % kestää alle kaksi viikkoa.

Koska Kela päättää toimeentulotuen myöntämisestä ja kunta mahdollisen ehkäisevän tai täydentävän toimeentulotuen myöntämisestä, välittömän avun tarpeessa olevan asiakkaan taloudellisen tilanteen kartoitus putoaa käytännössä hyvin usein järjestelmien väliin ja jää kokonaan selvittämättä.

Päihdehuollon laitoskuntoutuksessa käy vuosittain noin 11 000 asiakasta. Kuntoutusjaksoista noin 80 % on kestoltaan alle kaksi viikkoa. Laitosvieroitukseen hakeudutaan tyypillisesti välittömän avun tarpeessa. Aikaisemmin laitosmuotoiseen päihdekuntoutukseen sovellettiin sairausvakuutuslakia. Myöntämisen kriteerit ovat kuitenkin kiristyneet, eikä sosiaalivakuutus nykyisin puskuroi käytännössä lainkaan yksilöllistä toimeentuloriskiä kuntoutuksen ajalta.

Lakiuudistuksella halutaan poistaa hoidon esteitä ja lisätä terveyden tasa-arvoa.

Hallituksen lakiuudistuksen tavoitteena on hoidon esteiden poistaminen ja terveyden tasa-arvon lisääminen. A-klinikkasäätiö pitää esityksen tavoitteita kokonaisuutena kannatettavina.

Esitys laajentaisi sosiaali- ja terveyspalvelujen maksuttomuutta. Maksua ei enää perittäisi esimerkiksi perusterveydenhuollon hoitajavastaanotoista ja alle 18-vuotiaiden poliklinikkakäynneistä. Maksukatto säilyisi ennallaan, mutta sitä kerryttäisi aiempaa useampi palvelu.

Asiakasmaksujen perinnän siirtäminen perintäyhtiöille on ongelmallista.

A-klinikkasäätiö pitää ongelmallisena, että sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksujen perintää siirretään perintäyhtiöille. Perintäkulut kasvattavat nopeasti laskun loppusummaa. Salassa pidettäviä ihmisten sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkuuteen liittyviä tietoja ei olisi myöskään syytä saattaa tili- tai perintäyhtiöiden tietoon, A-klinikkasäätiö huomauttaa.

Asiakasmaksulain ja sairausvakuutuslain mukaiset lääke- ja matkakustannuksiin liittyvät maksukatot tulisi A-klinikkasäätiön mielestä yhdistää. Kunnan tulisi seurata maksukaton täyttymistä virkatyönä.

Asiakasmaksut ovat Suomessa poikkeuksellisen korkeita eurooppalaisittain katsoen. 

Asiakasmaksulaki säätää jo nyt mahdollisuudesta alentaa tai jättää maksu perimättä, mutta mahdollisuutta ei juuri käytetä. A-klinikkasäätiö esittää, että toimeentulotukea saavien asiakkaiden kohdalla päätös asiakasmaksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä tarkistettaisiin virkatyönä jo ennen laskutusta.

A-klinikkasäätiö huomauttaa, että asiakasmaksut ovat Suomessa eurooppalaisittain katsoen poikkeuksellisen korkeita. Niihin kohdistuu tulevaisuudessa myös huomattavia korotuspaineita. A-klinikkasäätiö kysyy, pitäisikö valtion ottaa kokonaisvastuu asiakkailta perittävien asiakasmaksujen tasosta, jolloin kuntakohtaisesta kirjavuudesta maksuissa päästäisiin eroon.
 

Muokattu viimeksi 09.10.2020.

Tiimi-lehti

Tilaa Tiimi-lehti kotiin tai työpaikalle!

Auta meitä saamaan päihdetyölle mahdollisimman paljon näkyvyyttä. Tilausmaksu on vain 25 euroa vuodessa, ja sillä saat painetun lehden suoraan kotiisi tai työpaikallesi viisi kertaa vuodessa.

Ovatko osoite- tai laskutustietosi muuttuneet? Päivitä tietosi tästä

Tilaa Tiimi-lehti