Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Young Despair – Ulos epätoivosta

Young Despair -tutkimushankkeen tavoitteena on etsiä keinoja puuttua nuorten väkivaltakuolemiin, itsemurhiin ja huumekuolemiin johtaviin elämänkulkuihin.
Young Despair. Nuori sateenvarjon alla illalla

Tutkimushanketta rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto STN osana ”Lapset ja nuoret – hyvinvoivat tulevaisuuden tekijät” -ohjelmaa. Hankekonsortiota johtaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Konsortiossa ovat mukana Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistot, Nuorisotutkimusseura ja A-klinikkasäätiö. Rahoitus on myönnetty kolmeksi vuodeksi, minkä jälkeen hankkeelle on mahdollista hakea jatkoa.

Hankkeessa tutkitaan alle 30-vuotiaiden väkivalta-, itsemurha- ja huumekuolemia sekä läheltä piti -tapauksia. Nuorten elämänkulusta pyritään tunnistamaan pisteitä ja prosesseja, joiden kautta haitalliset kehityskulut olisivat ehkäistävissä. Tutkimusaineistona käytetään rekisteritietoja, viranomaisdokumentteja, nuorten chat-keskusteluja sekä nuorten, perheiden ja ammattilaisten haastatteluja. 

A-klinikkasäätiön osahankkeessa hyödynnetään säätiön omaa rekisteriaineistoa, tehdään etnografisia haastatteluja nuorten parissa sekä integroidaan päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaa ja osaamista hankkeeseen mukaan. 

Hanke vahvistaa A-klinikkasäätiön tutkimustoimintaa ja avaa mielenkiintoisen yhteistyön kolmen yliopiston tutkijoiden kanssa. 

A-klinikkasäätiön näkökulmasta hanke on erittäin ajankohtainen ja tärkeä. Vaikka suurin osa nuorista voi ja selviytyy elämässään hyvin, eriarvoisuus nuorten välillä on kasvanut ja osa nuorista voi huonosti. 
Ongelmallisesti huumeita käyttävien 15–24-vuotiaiden nuorten osuus ja samanikäisten nuorten huumemyrkytyskuolemat ovat lisääntyneet. Neljäsosa 15–24-vuotiaiden kuolemista oli itsemurhia vuonna 2020.

Kouluterveyskyselyn 2019 mukaan 30 % nuorista on ollut huolissaan mielialastaan viimeisen vuoden aikana ja 10 % kokee olevansa yksinäisiä.  

Lisätietoja

Jouni Tourunen

tiimipäällikkö

0401368058

Sähköposti