Osis

Osis kehittää vertaistoimintaa keskittyen huumemaailmassa elävien vertaisten toiminnan ja osallisuuden vahvistamiseen. Niin kuntoutuville kuin aktiivisesti päihteitä käyttäville ihmisille tarjotaan voimaannuttavaa koulutusta arjen hallinnasta ja vertaistoimijuudesta. Vertaisten ja ammattilaisten yhteistyön kehittäminen jatkuu ja asiakkaita ohjataan sekä saatetaan palvelujen ulkopuolelta palvelujärjestelmään.

Osiksen ryhmien tavoitteena on ihmisten kohtaamisen ja voimaantumisen lisäksi kouluttaa, tukea ja kannustaa vertaisena toimimiseen sekä itsenäisesti että ammattilaisen rinnalla. Naisvertaisten hyvinvointia vahvistetaan Osiksen naiserityisellä työotteella ja naisille tarkoitetulla VeryNais-ryhmällä. Etävertaisten voimaannuttava koulutusryhmä järjestetään huonokuntoisten ihmisten elinpiiriin. Ryhmässä saa vertaistukea, tietoa ajankohtaisista päihdemaailmaan liittyvistä asioista ja vertaistoiminnasta. Ryhmä kestää 5–7 kertaa. Vertotiimissä työstetään vertaisuutta syvemmällä tasolla ja kehitetään vertaisten taitoja tehdä palveluihin ohjausta ja saattamista. Ryhmä on tarkoitettu vertaisina toimiville.

Osis kokoaa pääkaupunkiseudun vertaisryhmittymiä yhteen yhdessä Suomen Lumme ry:n kanssa. Osiksen aktiivinen vaikuttamis- ja kouluttamistyö vertaistoiminnasta sekä vertaisten ja ammattilaisten yhteistyöstä jatkuu.

Osiksen Elämä vastassa -blogi kertoo huumetyön arjesta. Seuraa hankkeen ajankohtaisia asioita myös Facebookissa.

Yhteistyökumppaneina toimivat A-klinikkasäätiö, Tukikohta ry ja Suomen Lumme ry. Toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).

Lisätietoja

kehittämisuunnittelija Kati Savolainen, A-klinikkasäätiö, puh. 040 167 6209, kati.savolainen(at)a-klinikka.fi

kehittämissuunnittelija Hede Laasonen, Tukikohta ry, puh. 044 752 3033, hede.laasonen(at)tukikohta.org