Arjen toimintakyky -hanke

Arjen toimintakyky -hankkeen tavoitteena on toimintakykyyn ja sen arviointiin liittyvän tiedon levittäminen ja järjestötyöhön soveltuvan arviointityövälineen kehittäminen ja hyödyntäminen.

Tutkimustiedon pohjalta on koottu järjestöille konkreettinen ja helppokäyttöinen tiedonkeruumenetelmä, jonka avulla työikäisten järjestötoimintaan osallistuvien ihmisten toimintakykyä voidaan kartoittaa ja seurata. Menetelmä sisältää toimintakykyä kartoittavan PARADISE24fin-kyselyn sekä järjestökohtaisesti muotoiltavia asiakkaiden elämäntilannetta ja järjestötoimintaan osallistumista kartoittavia kysymyksiä. Kehittämistyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä järjestöjen kanssa. Hankkeeseen etsitään parhaillaan uusia yhteistyöjärjestöjä.

Hankkeessa tuotetaan ja kerätään toimintakykyyn ja sen arviointiin liittyvää tutkimustietoa ja -julkaisuja. Erityisesti keskitytään järjestöjen toimintojen toimintakykyvaikutuksiin ja tuetaan järjestöjä tiedon soveltamisessa oman toimintansa arvioinnissa, raportoinnissa ja kehittämisessä.

Hanke on osa STEAn vuosina 2017–2020 rahoittamaa Toimintakyky kuntoon -avustusohjelmaa.

Lisätietoja

Hankkeen sivut Tietopuussa

Dosentti Tuuli Pitkänen, hankekoordinaattori,  puh. 041 5178 678, tuuli.pitkanen(at)a-klinikka.fi
Tutkimusassistentti Elsa Pingoud, puh. 050 5603 956, elsa.pingoud(at)a-klinikka.fi

Seuraa somessa

Twitter: @AToimintakyky

Facebook: www.facebook.com/arjentoimintakyky