Minna Ilva: Yhteinen kehittämistehtävämme – Miten edistämme lapsisensitiivisyyttä päihdehuollossa?

Minna Ilva tuo blogissaan esiin, että vaikka päihdetyön perhe- ja lapsilähtöisyydestä on puhuttu jo pitkään, näyttävät käytännön toimet lasten ja vanhemmuuden tukemiseksi jääneen vähiin. Tietous, koulutus ja ohjeistus kehitettyjen välineiden käytöstä on usein puutteellista.

Lue lisää