Markus Marttunen: Aktiivisesti omassa järjestökuplassa

Markus Marttunen kirjoittaa sosiaalisista kuplista, stigmasta ja kohtaamisen ongelmasta. Erilaiset kuplat syventävät stigmoja: mitä vähemmän kohtaamme erilaisuutta tai erimielisiä ihmisiä sosiaalisessa piirissämme, sitä heikommin osaamme suhtautua ihmiseen, jolla on päihdeongelma. Markus haastaa sosiaali- ja terveysalan järjestöt pohtimaan ympäröivää kuplaansa ja rikkomaan sitä aktiivisesti. Se voi tapahtua vaikkapa tekemällä yhteistyötä kuplan ulkopuolella olevien tahojen kanssa.

Lue lisää