Puheeksiotto ja puuttuminen

Päihteiden käyttöön tai ongelmalliseen pelaamiseen puuttumisessa ensimmäinen askel on asian ottaminen puheeksi. Ongelmia aiheuttava alkoholinkäyttö tai pelaaminen ei ole yksityisasia. Puheeksiottoa ei pidä arkailla tai pelätä. 

Alkoholi puheeksi

Päihdelinkin alkoholineuvonnan opas helpottaa alkoholinkäytön puheeksiottoa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tutustu apukortteihin, joiden avulla asiasta keskustellaan terveyshaittojen kautta. Keskustelun ja tilanteen kartoittamisen tukena voi käyttää myös testejä.

Puheeksioton perusteet -verkkokurssi vahvistaa osaamista alkoholin puheeksioton toteuttamisessa. Kurssi on suunnattu perusterveydenhuollon ammattilaisille, alkoholin ongelmakäyttöä työssään kohtaaville ja opiskelijoille. Ilmainen kurssitus toteutetaan organisaatiolähtöisesti työyhteisöissä tai opintoryhmissä.

Aineistoa alkoholinkäytön puheeksioton ja mini-intervention tekemiseen on saatavilla myös THL:n nettisivuilla. Mini-interventio eli lyhytneuvonta on terveydenhuollossa tapahtuvaa alkoholinkäytön puheeksiottoa, riskikulutuksen tunnistamista ja neuvontaa alkoholinkäytön vähentämiseksi.

Päihteet puheeksi -työkalupakin välineet on jaoteltu ikäryhmittäin ja tavoitteen mukaan. Tuottajana on Pohjois-Karjalan järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke.

Pelaaminen puheeksi

Peluuri tarjoaa työkaluja ja keinoja asiakastyöhön pelaamiseen liittyen. Saatavilla on Tieto- ja tukipiste Tiltin kehittämät yksinkertaiset mallit rahapelaamisen ja digitaalisen pelaamisen puheeksiottoon

Rahapeliongelman mittaamisen työkaluista on kattavasti tietoa THL:n sivuilla. Hoidon onnistumisen kannalta on tärkeää tunnistaa ongelma varhain ja ottaa pelaaminen puheeksi neutraalisti.