Päihteidenkäytön ehkäisy

Ehkäisevä työ on olennainen osa terveyden edistämistä. Päihdehaittojen vähentämiseksi tehtävä työ kattaa alkoholi-, huumausaine- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämisen. Se pyrkii vähentämään päihteiden kysyntää, saatavuutta, tarjontaa ja haittoja.

A-klinikkasäätiön sähköiset palvelut tarjoavat tietoa, tukea ja neuvontaa päihde- ja riippuvuusasioissa. Tavoitteena on kansalaisten ja ammattilaisten tukeminen ongelmien ehkäisyssä ja vähentämisessä. Sähköisten palveluiden sivulle löydät osoitteella www.ainalähellä.fi.

Eri tahojen tuottamia ehkäisevän päihdetyön materiaaleja on koottu EHYT ry:n ylläpitämään tietokantaan. Nuorille suunnatun ehkäisevän päihdetyön materiaaleja on tarjolla Preventiimin sivuilla.

Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelmasta löydät tietoa THL:n sivuilta.

Työterveyslaitoksen oppaan avulla voit tehdä päihdeohjelman työpaikalle