Päihde- ja mielenterveystyön kehittäminen

A-klinikkasäätiön Tietopuu-sivusto tukee päihde- ja mielenterveystyön kehittämistä ja tarjoaa monipuolisesti tutkittua tietoa. Se palvelee alan asiantuntijoita, tutkijoita ja järjestötoimijoita sekä vaikuttamis- ja viestintätyötä tekeviä.

Sivustolta löydät tutkimusjulkaisujen lisäksi tutkimustiivistelmätietokannan, johon päihdetyön asiantuntijat kirjoittavat suomenkielisiä lyhyitä esittelyjä päihdetyöhön ja päihdehoitoon liittyvistä tutkimuksista. Myös julkaisusarjat tarjoavat tutkimustietoa yhteiskunnallisen keskustelun tueksi.

Arviointi on keskeinen osa toiminnan laadun ja tuloksellisuuden kehittämistä. Arviointi-osio kokoaa tietoa päihdetyön arvioinnista ja siinä käytettävistä käsitteistä, välineistä ja työkaluista. Tietoa löytyy myös hankkeiden arvioinnin suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kehittämisen tueksi -osioon on koottu tietoa mm. hankerahoituksesta ja toimintaympäristötiedon analysoimisesta ja hyödyntämisestä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet -sivusto sisältää tietoa muun muassa päihdetyön suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin tueksi.