Lapsia kohtaavan työn tueksi

Menetelmiä, materiaaleja ja palveluita, joita voit käyttää päihdetyössä tukena lasten ja lapsiperheiden kanssa työskenneltäessä:

Amalia verkko-oppimisympäristö

A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus -toiminnan tuottama Amalia on suunnattu lapsia työssään kohtaaville. Se innostaa, motivoi ja neuvoo lasten kanssa työskenteleviä ottamaan puheeksi ja käsittelemään läheisen aikuisen päihteidenkäytöstä aiheutuvia haittoja lapsen kanssa. Amalian käyttö ei edellytä kirjautumista. 

Lasisen lapsuuden työhösi -osio

Lasinen lapsuus -sivuston sivuilta löydät konkreettisia välineitä aikuisten päihdeongelmista kärsivien lasten ja nuorten auttamiseen.

Miten huolehdin lapsistani -opas (pdf)

Psykiatri Tytti Solantauksen opas vanhemmille, joita oma päihteidenkäyttö askarruttaa. Opas on Suomen Mielenterveysseuran tuottama. Solantaus on kirjoittanut oppaan myös nuorelle: Mikä meidän vanhempia vaivaa? (pdf). Siinä käsitellään mielenterveyden häiriöitä yleisesti ja perheiden näkökulmasta.  

Toimiva lapsi & perhe -työ

Toimiva lapsi & perhe -työmenetelmät on kehitetty lapsen kehityksen tukemisen ja häiriöiden ehkäisemisen työkaluiksi silloin, kun perheen jommalla kummalla vanhemmalla on psykiatrisia oireita. Hankkeen aikana menetelmien sovellusalue on laajentunut perheisiin, joissa on ylipäätään vanhemmuuteen vaikuttavia paineita, kuten vanhemman päihdeongelma tai fyysinen sairaus. Menetelmiä käytetään myös lastensuojelussa. Lapset puheeksi on neuvonnallinen työmalli, jonka päämääränä on tukea vanhemmuutta ja lasten kehitystä, kun vanhemmalla on vaikeuksia.

Varjoton mieli

Varjoton mieli on Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFamin ja A-klinikkasäätiön tuottama yläkouluille suunnattu materiaali, jonka avulla vois käsitellä kodin päihde- ja mielenterveysongelmia oppilasryhmän kanssa.

Pikkuketun salaisuus -satukirja (pdf)

Kirjaa voi käyttää varhaiskasvatuksen tai kaikissa lapsia kohtaavissa palveluissa työvälineenä helpottamassa kodin alkoholinkäytön ja muiden vaikeiden aiheiden puheeksiottamista lasten kanssa. 

Mitä lapseni ajattelee kun juon -esite

Ensi- ja turvakotienliiton tuottama esite, joka kannustaa vanhempia ajattelemaan päihteidenkäyttöään ja lapsen hyvinvointia sekä vanhemmuuden turvallisuutta.

Lapsilähtöinen päihdetyö

Ensi- ja turvakotien liitossa on tehty pitkäjänteistä työtä vauvaperheiden päihteettömyyden edistämiseksi. Tutustu Pidä kiinni -hoitojärjestelmän piirissä tuotettuun materiaaliin.

Varjomaailma-verkkopalvelu nuorille

A-klinikkasäätiön Lasisen lapsuus -toiminnan ylläpitämä Varjomaailma on paikka nuorille, joita läheisen aikuisen päihteidenkäyttö huolettaa. Varjomaailmassa voi tavata muita samassa tilanteessa eläviä nuoria sekä saada apua luotettavalta aikuiselta. Varjoneuvonnan kautta voi kysyä mieltä askarruttavista asioista nimettömänä. Ohjattuja verkkoryhmiä järjestetään keväisin ja syksyisin.

Puheeksioton kortti (pdf)

Lasten seurassa -ohjelman toimesta kehitetty puheeksioton kortti ohjeistaa ja neuvoo alkoholinkäytöstä kysymiseen Varhaiskasvatuksessa. 

Erityisesti isä -hanke

Tyynelän kehittämiskeskuksen Erityisesti Isä -projektissa (2013–2016) lisätään ja vahvistetaan päihteitä käyttävien isien osallisuutta vanhemmuuteen ja isyyteen erilaisissa vanhemmuuden tilanteissa ja perhemuodoissa. Vanhemmuuden vahvistamisessa hyödynnetään vertaistukea ja kokemusasiantuntijuutta sekä tuetaan isien päihteistä kuntoutumista. Hankkeessa on tuotettu mm. lukuisia opinnäytetöitä sekä malli päihteettömyyden tukemiseen ja isyyden vahvistamiseen.