Yhteisöhoito

Yhteisöhoidossa käytetään sosiaalista oppimista, jossa korostuu vastuullinen käyttäytyminen itseä ja yhteisöä kohtaan. Siihen kuuluvat tehtyjen sopimusten noudattaminen, vastuualueista huolehtiminen, vastuullinen elämäntapa, avoimuus ja rehellisyys. Tavoitteena on vastuun jakaminen: saada asiakkaat kantamaan yhteisvastuuta yhteisön toiminnasta ja hoitamaan siitä oma osuutensa. Yhteisöhoidossa ollaan ympärivuorokautisesti. Hoitoyhteisön käytännön työt (ruuanlaitto, siivous jne.) ovat olennainen osa hoitoa.