Korvaushoito

Opioidiriippuvuuden (lähinnä heroiinin käyttö ja opioidilääkevalmisteiden väärinkäyttö) hoitoon voidaan määrätä vieroitus-, korvaus- tai ylläpitohoitona metadonia tai buprenorfiinia sisältäviä lääkkeitä.

Korvaushoito voidaan aloittaa vain sellaiselle potilaalle, joka ei ole vieroittunut opioideista muun hoidon avulla.