Huumehaittojen vähentäminen

Haittojen vähentämisen tavoitteena on vähentää huumeiden käytöstä aiheutuvia terveydellisiä, sosiaalisia ja taloudellisia haittoja. 

Matalan kynnyksen palvelut, neulojen ja ruiskujen vaihto-ohjelmat, terveysneuvontapisteet ja opioidikorvaushoito ovat haittojen vähentämistä käytännössä. Niillä pyritään ehkäisemään tartuntatauteja, infektioita, huumekuolemia ja syrjäytymistä. Haittojen vähentämisestä löydät kattavasti tietoa Vinkki.info-sivustolta.

Toimiva haittoja vähentävä työ on joustavaa sekä nopeasti ja tilannekohtaisesti asioihin tarttuvaa. Haittoja vähentävän työn oppaaseen on koottu pistämällä huumeita käyttävien ihmisten parissa tehtävän asiakastyön hyviä käytäntöjä ja työssä syntynyttä hiljaista tietoa. Opas rohkaisee työn kokemusten reflektointiin ja jakamiseen.

Muunto-hankkeessa luodaan anonyymejä sähköisiä palveluita muuntohuumeita käyttävien ja netistä huumeita tilaavien ihmisten terveyshaittojen vähentämiseksi. Projekti tuottaa ajantasaista tietoa muuntohuumeista ja nettikaupasta ammattilaisille ja soveltuville viranomaisille. Ajankohtaisia huumehavaintoja käsitellään myös hankkeen koordinoimassa Nopsa-ringissä.