Etsivä huumetyö

Etsivän työn tavoitteena on löytää huumeita käyttäviä ihmisiä heidän omasta ympäristöstään. Ihmisiä voidaan saattaa palveluihin tai tarjota tukea siellä, missä heidät kohdataan. 

Tampereella nuorille tarjoaa palveluohjausta ja tukea arjenhallintaan Etsivän huumetyön hanke EHTA, joka on suunnattu 18-29-vuotiaille nuorille. Lähtökohtana on nuoren elämänlaadun parantaminen hänen omilla ehdoillaan. Asiakassuhde perustuu vapaaehtoisuuteen.

Katuklinikka tarjoaa sosiaali-, terveys- ja vertaistoimintaa, testausta ja palveluihin saattamista pistämällä huumeita käyttäville ihmisille Helsingissä, Tampereella ja Hämeenlinnassa. Hanke reagoi nopeasti kentällä ilmeneviin tarpeisiin.

Helsingissä etsivää työtä tehdään Osis II -hankkeessa, jossa asiakkaita ohjataan ja saatetaan palveluihin vertaisten ja ammattilaisten yhteistyönä.