Säätiö viettää juhlavuottaan yhteiskunnallisen keskustelun ja tiedon jakamisen merkeissä. Kohtaamispaikkoina toimivat juhlavuoden seminaarit, jotka ovat maksuttomia.

Koronaepidemian vuoksi seminaarit siirtyvät syksyllä webinaareina pidettäviksi. Sosiaalisesta mediasta löydät juhlavuoteen liittyvät sisällöt aihetunnisteella #aklinikkasaatio65.

Päihdehuollon vaikuttavuus -seminaari
6.3.2020 Helsinki

Mikä? A-klinikkasäätiön valtuuskunta järjesti oikeusministeriön kanssa Helsingissä seminaarin päihdehuollon vaikuttavuuden arvioinnista. Pääpaino Päihdehuollon vaikuttavuus -juhlaseminaarissa oli tutkijapuheenvuoroilla ja keskustelulla. Päihdehuollon vaikuttavuus -seminaarin ohjelman ja esitykset löydät täältä. 

Traumatietoinen työote -webinaari
9.9.2020

Mikä? A-klinikkasäätiön Völjyn ja Nea-osahankkeen webinaarissa tarkastellaan traumaattisten kokemusten yhteyttä asunnottomuuteen ja sitä, miten traumat otetaan huomioon asiakastyössä. Miten traumateoria selittää riippuvuutta? Puhujina muun muassa dosentti Riitta Granfelt Y-säätiöltä, psykologi Riitta Ylikomi ja tietokirjailija Johanna Linner Matikka. Webinaarin tallenne on ilmoittautuneiden katsottavissa vuoden 2020 loppuun asti.

Eettinen foorumi -webinaari
21.10.2020

Mikä? A-klinikkasäätiön koordinoiman eettisen toimikunnan järjestämässä webinaarissa pohditaan päihde- ja mielenterveysasiakkaille järjestettävien sosiaali- ja terveyspalvelujen hankintaa otsikolla ”Kilpailutusta vai kumppanuutta?” Puhujina muun muassa tutkija Visa Pitkänen Kelasta, johtaja Mika Pyykkö Vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskuksesta ja erikoissuunnittelija Taina Schneider THL:stä. Lue lisää webinaarin esityksistä ja katso videotallenne.

Riippuvuudet nyt: Valoisaa työtä pimeässä verkossa -webinaari
25.11.2020

Mikä? A-klinikkasäätiön Verkko-Vinkin, Dopinglinkin ja viestinnän järjestämässä webinaarissa valotetaan Tor-verkossa tehtävää haittoja vähentävää päihdetyötä. Puhujina muun muassa toimitusjohtaja Kaarlo Simojoki A-klinikka Oy:stä, tutkijat Juha Nurmi ja Teemu Kaskela, Juho Sarvanko Verkko-Vinkistä, Joni Askola Dopinglinkistä, Minna Ursin Katuklinikasta sekä monia muita alan asiantuntijoita. Lue lisää webinaarin esityksistä ja katso videotallenne.

Asiakkaan asema ja oikeudet päihdehuollossa
27.11.2020

Mikä? Kansalaisten oikeus hoitoon ja kuntoutukseen on ollut kestoteema sosiaali- ja terveydenhuollon pitkään jatkuneissa uudistamispyrkimyksissä. A-klinikkasäätiön valtuuskunnan ja oikeusministeriön seminaarissa tutkitaan taloudellisten, sivistyksellisten ja sosiaalisten oikeuksien toteutumista ja toteutumisen ehtoja niissä vaihtelevissa tilanteissa, kun asiakkuuden kynnys on onnistuneesti ylitetty. Puhujina muiden muassa Heidi Vanjusov Itä-Suomen yliopistosta ja Johanna Ranta Tampereen yliopistosta. 

Seminaarissa pidetyt Pentti Arajärven, Heidi Vanjusovin ja Johanna Rannan webinaarissa esitykset löydät täältä.

Kokemusasiantuntija- ja vertaistyön tulevaisuusfoorumi: kokemustieto ja -taito ammatillisen tiedon ja taidon rinnalla -webinaari
2.12.2020

Mikä? Miten kokemustietoa ja -taitoa voidaan käyttää ja kuinka sitä voidaan yhdistää ammattilaisten työn rinnalle asiakkaan hyväksi? Millaisia malleja eri toimijoilla ja alueilla on? Puhujina muiden muassa Tanja Hirschovits-Gerz THL:sta ja Sovatek-säätiön Valsku-hankkeen edustajia. Järjestäjänä A-klinikkasäätiön ja A-klinikka Oy:n kokemusasiantuntija- ja vertaistyön ohjausryhmä Kovery. Lue lisää webinaarin esityksistä ja katso videotallenne.

Takaisin juhlavuoden etusivulle