Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

1. vuosi päättyy – palautteet kertovat toiminnan tarpeesta

Tämä hanke on päättynyt. Lue lisää täällä.

Yhteispelillä! järjesti vuoden 2020 aikana Espoossa ja Kymenlaaksossa yhteensä 17 koulutusta ja infotilaisuutta rahapelihaittojen vähentämiseksi. Kaikki järjestetyt tilaisuudet tavoittivat yhteensä 328 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista, kunta- ja järjestöalan toimijaa sekä rahapelaajaa ja rahapelaajan läheistä. Tilaisuuksien palautekyselyihin vastanneista 94 % koki tilaisuuden hyödylliseksi.

”Todella hyvä, mielenkiintoinen ja tarpeellinen tilaisuus.”

Koulutusten yhteydessä ammattilaisille jaetaan materiaaleja, jotka tukevat koulutuksia ja auttavat ammattilaisia ottamaan rahapelaamisen puheeksi omassa asiakastyössään. Palautekyselyyn vastanneista 86 % oli sitä mieltä, että koulutus rohkaisi heitä ottamaan rahapelaamisen puheeksi.

Asiantuntijoiden lisäksi tärkeä rooli tilaisuuksissa on kokemusasiantuntijoilla, joilla on merkittävää omakohtaista kokemusta omasta tai läheisen ongelmallisesta rahapelaamisesta. Palautetta antaneista 93 % oli sitä mieltä, että kokemusasiantuntijan mukanaolo lisäsi tilaisuuden antia.

”Kokemusasiantuntijan mukanaolo toi ongelmalle kasvot.”

Koronatilanne vaikutti järjestettyihin tilaisuuksiin siirtämällä koulutuksia suunnitelmista poiketen verkkoon. Palaute oli kuitenkin hyvää, 85 % oli sitä mieltä, että tilaisuus toimi hyvin verkossa. Kansalaisille suunnitellut infotilaisuudet jouduttiin perumaan, mutta loppuvuodesta järjestetyt rahapelaajien läheisille suunnatut webinaarit tavoittivat useita rahapelaajien läheisiä. Eräs läheiswebinaariin osallistunut kommentoi tilaisuutta näin:

”Nyt tiedän mistä voin hakea apua pelurille sekä itselle. Kokemusvideot ja -asiantuntijat hyviä. Kehitettävää en keksi, kaikki toimi hyvin.”

Tähän onkin hyvä päättää hankkeen ensimmäinen toimintavuosi, tyytyväisenä ja kiitollisena. Seuraavasta tulkoon vielä parempi!

Kiitos kuluneesta vuodesta hankekumppaneille Ehyt ry, Sosped-säätiön Pelirajat’on, Sininauhaliiton Tiltti, Sovatek-säätiön Pelituki sekä yhteistyökumppaneille Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Espoon, Kotkan ja Kouvolan kaupungit ja Kymsote.